Biza tevreden over voorbereidingen verkiezingen

GFC NIEUWS- Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft een intensief jaar achter de rug van plannen en uitvoeren van werkzaamheden die betrekking hebben op de verkiezingen.
Directeur Putridewi Amatsoemarto is tevreden met wat er tot nu toe is gedaan. “We werken op basis van de verkiezingskalender. De uitvoering van werkzaamheden wordt gedaan met verschillende actoren zoals de districtscommissarissen en hun functionarissen en andere werkgroepen zoals Veiligheid van het Korps Politie Suriname.”
Communicatie Volgens Amatsoemarto is de communicatie met verschillende actoren in een vroeg stadium opgepakt. Het ministerie heeft onder andere ook met politieke organisaties en de media informatiesessies gehad. Daarnaast heeft Binnenlandse Zaken een eigen agenda afgewerkt met verschillende belangrijke activiteiten.
“Het actualiseren van de kiezerslijsten is begonnen met het uitvoeren van de missies in het binnenland, gevolgd door de voorlopige ter inzage legging van de kiezerslijsten in de periode augustus en september 2019. Nu is de wettelijke ter inzage legging gaande, welke tot en met 14 maart duurt. Als we kijken naar de stembureaus, dan hebben we overleg gehad met de districtscommissarissen.
“Het goed- of afkeuren van een locatie om als stembureau te gebruiken, wordt gedaan op basis van criteria vastgesteld door het ministerie. Bij de keuze wordt onder andere gelet op voldoende ruimte om een stembureau onder te brengen; voldoende ruimte voor kiezers om de werkzaamheden te kunnen observeren van buiten uit; adequate elektra voorzieningen en de bereikbaarheid van de locatie voor de kiezers die daar zullen moeten stemmen. Ook het klaarstomen van stembureauleden heeft veel aandacht gekregen. De training van deze doelgroep is aanmerkelijk verbeterd. In plaats van één instructie dag, trainen we nu drie dagen. Er is daarna nog een response dag, gevolgd door een toets.”
Simulatie
De directeur deelt de mening niet dat het ministerie niet transparant is als het gaat om het verschaffen van informatie aan stakeholders. “Elke activiteit dat door ons wordt uitgevoerd, wordt vastgelegd en gedeeld met de media: hetzij in de vorm van een persbericht met toevoeging van beeldmateriaal en sinds dit jaar in de vorm van ons radio en televisie infoprogramma Ko’w’ Go Stem. Sinds eind vorig jaar, wordt alles wat we doen ook gepubliceerd in de wekelijkse verkiezingskrant. Verder worden ook alle voorlichtingsproducties gedeeld met de burger informatiecentra van de districtscommissariaten, zodat de verkiezingsinformatie ook op districtsniveau bereikbaar is.”
Over de bezorgdheid die eerder is geuit over stembussen die gevuld met stembiljetten richting het binnenland zouden zijn verstuurd, zegt de directeur, dat dat niet kan.
“Op 14 februari zijn we begonnen met het trainen van kandidaat stembureauleden. Eén van de trainingsonderdelen is het simuleren van het openen en sluiten van een stembus, de inhoud van een stemkist tonen aan de kandidaten en de stemopneming. Voor deze onderdelen zijn er inderdaad stembussen vervoerd naar de trainingslocaties in de verschillende districten. Zo ook blanco stembiljetten van 2015 en een volledig gevulde stemkist.”
“Ook aan de OKB consultant, die belast is met de training van de toezichthouders, zijn er stembussen ter beschikking gesteld. Stembiljetten invullen in dit stadium is onmogelijk. Ten eerste weten we niet welke politieke partijen zullen deelnemen aan de verkiezingen. Alleen al vanwege deze reden is het niet mogelijk om een stembiljet te ontwerpen. Welke politieke organisatie zet je dan op het stembiljet? Laat staan dat we weten wie hun kandidaten zullen zijn. Stembiljetten voor 2020 laten drukken is in dit stadium onmogelijk. Ik wil de samenleving geruststellen: ons kiessysteem heeft een aantal cruciale controlemechanismen die het zeer moeilijk maken om de integriteit van de verkiezingen aan te tasten. Niet voor niemendal hebben we internationaal een goede naam.”
Opmerkingen over de ICT-applicatie die door Binnenlandse Zaken zou komen voor de uitslag van de verkiezingen, wijst Amatsoemarto van de hand.
“Ik weet niet over welke ICT-applicatie mensen het hebben, maar als het gaat om de applicatie die het Centraal Hoofdstembureau gebruikt, dan kan ik zeggen dat het orgaan zelf een keuze maakt. Binnenlandse Zaken heeft daarin geen enkele bemoeienis.”

Overige berichten