fbpx

BiZa tevreden over participatie politieke organisaties aan bijeenkomsten

GFC NIEUWS- Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) is tevreden over de participatie van de politieke organisaties aan de informatiebijeenkomsten van het ministerie.

Deze bijeenkomsten worden gehouden in het kader van het verbeteren van de communicatie met verschillende actoren bij de Vrije, Algemene en Geheime Verkiezingen in mei 2020.

De organisatie van de verkiezingen ligt in handen van BiZa.

Volgens Marsiane Lingers-Partowidjojo, beleidsadviseur bij het Algemeen Secretariaat Verkiezingen (ASV), zijn alle politieke organisaties die Suriname kent uitgenodigd.

Nagenoeg 100 procent heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten. De participanten hebben bij de eerste ontmoeting onderwerpen aangedragen waar zij graag meer informatie over wensen.

Bij de tweede ontmoeting is de directeur van BiZa, Putridewi Amatsoemarto, ingegaan op vragen en suggesties over onder andere de website van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) en de applicatie waar burgers kunnen nagaan of hun persoonsgegevens correct zijn.

BEKIJK OOK
Man ingesloten voor twee afzonderlijke steekpartijen in Nickerie

Met de politieke organisaties worden mogelijkheden bekeken om kiezers te informeren, zodat zij op de juiste manier stemmen en op de juiste manier deelnemen aan de verkiezingen. “Wij willen ook graag de verkiezingsorganisatie verbeteren”, aldus de BiZa-directeur.

Daarnaast heeft zij de politieke organisaties aangemoedigd om hun leden aan te sporen gebruik te maken van de Voorlopige Ter Inzage Legging (VTIL).

Bij de VTIL krijgen burgers, met name kiesgerechtigden, de gelegenheid om na te gaan of hun persoonsgegevens correct zijn in de bevolkingsadministratie.

Ook kunnen zij een verzoekschrift indienen om informatie die niet correct is, te doen corrigeren.