fbpx

Biza start opleiding HBO-bestuurskunde en Overheidsmanagement in Nickerie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) start met de Hbo-opleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement (B&O) voor landsdienaren in het district Nickerie, ingaande oktober.

De studenten van de bestaande en bekende Voortgezette Algemene Ambtenaren Opleidingen (V.A.A.O. I en II) van de aanwezige overheidsdiensten in dit district, kunnen naadloos aansluiten op de opleiding HBO-B&O.

Om het competentieniveau van de studenten efficiënter af te stemmen en om vanuit de opleiding gericht te kunnen inspelen op de wijzigende omstandigheden op de arbeidsmarkt, is het belangrijk om de praktijk van het werk naar de opleiding te brengen.

Het docentenkorps bestaat uit deskundigen binnen de overheid zelf die minimaal vijf jaar werkervaring hebben in soortgelijke vakgebieden.

BEKIJK OOK
Diensthoofd BBS bevorderd tot Veiligheidsinspecteur eerste Klasse

ICT is het eerste vak waarmede de opleiding gestart is, omdat het een pre is dat anno 2019 overheidsambtenaren overstappen naar een stuk modernisering. Studievaardigheden worden evenzo als belangrijk geacht. Daarom worden de studenten vaardigheden aangeleerd, zoals timemanagement om naast hun persoonlijk en professioneel leven ook de studie te combineren.

Het uiteindelijke doel van deze opleidingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is uiteraard om bij te dragen aan een efficiënter en effectiever functionerende overheid.