fbpx

Biza start met aanmaak biometrische ID kaarten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken blijft werken aan het verbeteren van de dienstverlening naar de samenleving toe. In De Nationale Assemblee (DNA) zijn bij de behandeling van de begroting over 2018 diverse vragen gesteld over het beleid van dit ministerie. Zo zijn er vragen gesteld over de aanmaak van identiteitskaarten en paspoorten.

Minister Mike Noersalim kondigde tijdens zijn spreekbeurt aan dat het ministerie het komend jaar van start gaat met de productie van biometrische ID – kaarten. Deze zijn volgens de bewindsman beter beveiligd en voldoen aan de internationale standaarden.

De nieuwe kaarten zullen het in het kader van efficiëntie mogelijk maken dat burgers bepaalde documenten niet meer nodig hebben wanneer ze zaken moeten doen.

Het produceren van ID-kaarten en paspoorten geschiedt door middel van verificatie van bestanden die centraal zijn opgeslagen. Op het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) wordt een digitaliseringsproject uitgevoerd dat de verificatiewerkzaamheden moet vereenvoudigen.

Voor het komend jaar kunnen burgers in de districten een ID-kaart aanvragen maar de productie zal nog wel centraal geschieden. Ten aanzien van de kwestie paspoorten heeft minister Noersalim aangegeven, dat de aanmaak hiervan reeds genormaliseerd na een poosje een technisch probleem te hebben gehad met de inkt.

Assembleelid Celsius Waterberg ondersteunde de bewindsman met de plannen ten aanzien van de aanmaak van nieuwe ID-kaarten maar gaf ook aan, dat het ministerie ook er naar toe moet werken om de diensten van het CBB dichterbij de bewoners van het binnenland te brengen.(GFC)