fbpx

Biza start binnenkort missie e-ID voor bewoners binnenland

Het ministerie van Binnenlandse zaken is drukdoende om de e-ID-kaarten ook voor de binnenlandse bewoners in orde te maken.

Er zullen missies worden uitgevoerd, waarbij alle noodzakelijke werkzaamheden in die gebieden ongestoord kunnen plaatsvinden. De binnenlandse bewoners worden zoals elke andere Surinaamse burger in de gelegenheid gesteld om nieuwe identiteitskaart in zijn of haar woongebied aan te vragen door een missie die binnenkort start.

Anastatia Kanape-Poki, Coordinator Werkgroep Binnenland, bij het ministerie van Binnenlandse zaken (Biza) vertelt dat alle bureaus voor burgerzaken die gevestigd zijn in het binnenland zullen worden voorzien van alle nodige equipment om de burgers te voorzien van een e-ID-kaart.

De missies zullen worden uitgevoerd onder coördinatie van de binnenlandse werkgroep met als doel zorg te dragen voor een actuele bevolkingsadministratie van het binnenland en ook om de burgers te voorzien van de nodige documenten met als gevolg het uitbrengen van hun stemrecht.

Alle gebieden worden aangedaan door de missieleden, bestaande uit 2 groepen die de werkzaamheden zullen verrichten in het veld. Het ministerie wilt er zorg voor dragen dat er in de dorpen bureaus van burgerzaken komen. Gebieden die nog niet beschikken over een bvb-kantoor worden bijgestaan door een team van het CBB-hoofdkantoor uit Paramaribo. In aanloop naar de verkiezingen toe, zullen er verschillende voorlichtingscampagnes worden gevoerd met betrekking tot de e-ID-kaarten.

Vervolgens wordt door de coördinator aangegeven dat het in de bedoeling ligt om uiterlijk maart 2022, de totale Surinaamse gemeenschap te voorzien van een e-ID-kaart. De missie zal het Boven-Surinamegebied als eerst aan doen, waarna het Boven-Marowijnegebied en de Inheemse dorpen in het zuiden van het land aan de beurt komen.

BEKIJK OOK
RBTP houdt verdachte dodelijke steekpartij Hogestraat aan

Volgens de nieuwe identiteitswet van 2018 is er een overgangsbepaling van 3 jaren in acht genomen. Personen die over een geldig identiteitsbewijs beschikken hebben tot en met 17 maart 2022 de gelegenheid om hun ID-kaart te vernieuwen.

ID-kaarten die door de 16-jarigen zijn aangevraagd en ontvangen zijn 5 jaren geldig. Personen die de leeftijd van 18 jaar reeds hebben bereikt en van een identiteitsbewijs zijn voorzien, hebben een geldigheidsduur van 10 jaren. Bij personen die de eerste keer een ID-kaart aanvragen, is het belangrijk dat de burger zich in persoon aanmeldt met medeneming van het familieboekje waarin de gegevens van de burger staan vermeld.

“In het geval van een inruil is het belangrijk dat de burger zich aanmeldt met de oude ID-kaart. In gevallen van verlies zullen er kosten in rekening worden gebracht. U dient zich in zo een situatie aan te melden met een ander identificatiebewijs zoals een rijbewijs, paspoort of in bijzondere gevallen een dokterskaart met daarop de foto en gegevens van de burger”, aldus Anastatia Kanape-Poki, Coordinator Werkgroep Binnenland.