Biza-minister Somohardjo heeft ambtenaren thuis gezet die hij niet vertrouwde

GFC NIEUWSREDACTIE- Het thuiszetten van ambtenaren geschiedt niet altijd op basis van rancune.

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken in Suriname zegt dat hij personen heeft thuis gezet, omdat hij die niet vertrouwt.

“Ik moet met mensen kunnen werken die ik vertrouw”, aldus Somohardjo. Van de ambtenaren die in het buitenland wonen en nog steeds een salaris ontvangen, zullen de lonen worden stopgezet.

Somohardjo vreest niet voor rechtzaken tegen de staat. Zo reageerde hij vanmorgen op vragen van journalisten.

Suriname heeft sinds 9 juni een gewijzigde Personeelswet (PW). Somohardjo was kort en zakelijk na de aanname van de wet in het parlement: “ik ben verheugd dat de wet door het parlement is aangenomen, vooral dat artikel 28 a is opgenomen het ‘no-work-no-pay’ artikel.”

De bewindsman, wiens departement belast is met het wel en wee van alle ambtenaren wil hiermee een stukje rechtvaardigheid binnen de ambtenarij bewerkstelligen. “Het kan niet zo zijn dat 90 procent van de ambtenaren trouw naar het werk komt en zich inzetten voor de dienst, terwijl 10 procent moedwillig wegblijft van het werk en dan toch betaald krijgen, ik ben er voor die 90 procent,” accentueerde Somohardjo.

OOK INTERESSANT
Kritiek op voormalige VES- topman Ramautarsing die verkeerd beeld schetst over kosten Suriname

Uit de verplichte Landsdienarenregistratie is gebleken dat ruim 1.000 ambtenaren zich hebben opgegeven voor vroegtijdige en vrijwillige uitdiensttreding. In eerste instantie zou deze groep in aanmerking komen voor een overbruggingsperiode van 36 maanden om hun eigen onderneming op te zetten. Dit is inmiddels teruggebracht naar 24.

Met deze gewijzigde PW wil de bewindsman schoon schip houden binnen zijn ambtenarenbestand. “Want,” zegt hij, “ik heb een moeras aan gegevens aangetroffen.” Deze onduidelijkheden over de statussen van bepaalde ambtenaren zal Somohardjo in een later stadium aan het parlement overhandigen.