Biza-minister ontvangt ‘Het kruis voor een kankantri’

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken heeft het boek ‘Het Kruis voor een Kankantri’ van professor doctor Franklin Jabini als eerste in ontvangst genomen. De schrijver presenteerde zondag in de Lutherse Kerk het boek, waarvan het voorwoord door de bewindsman was geschreven.

In het boek wordt de vestiging van de verschillende denominaties van het christendom in Suriname vanaf het midden van de 17e eeuw tot het einde van de 20e eeuw beschreven. Jabini heeft hun ontwikkeling in Suriname binnen hun sociaal-maatschappelijke context geplaatst, waardoor onder meer de verwevenheid van kerk en staat in de vroege geschiedenis van het Christendom in Suriname duidelijk naar voren komt.

Volgens minister Noersalim is ook in Suriname de geschiedenis van kerk en geloof ver in de tijd terug te voeren. Dat laat prof. dr. Franklin Jabini ons met zijn belangrijke geschiedkundige bijdrage “Het Kruis voor een Kankantri” zien.

Scholen, ziekenhuizen en medische posten in het binnenland zijn het aantoonbaar bewijs dat de kerk heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van Suriname, een bijdrage die nog steeds wordt geleverd. “Ik ben ervan overtuigd dat dit boek een bijdrage zal leveren in de verdere wetenschappelijke verdieping van het christendom in Suriname” zei de minister tegenover de aanwezigen. Hij sprak ook de hoop uit dat de gepresenteerde kennis de harmonie in onze multireligieuze samenleving krachtiger zal consolideren.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is van overheidswege verantwoordelijk voor het beleid aangaande religieuze aangelegenheden. Door middel van het faciliteren van religieuze organisaties bij de uitvoering van activiteiten, die het nationaal belang bevorderen, wordt een bijdrage geleverd aan het geestelijk welzijn van de bevolking. Daarbij moet onder meer worden gedacht aan regelgeving betrekking hebbende op religieuze aangelegenheden en het bemoedigen van het belang van vrije beleving van godsdienst en levensovertuiging.