fbpx

Biza-minister brengt bezoek aan Nickerie

GFC NIEUWS- Minister Somohardjo heeft tijdens het tweedaags werkbezoek aan Nickerie samen met zijn collega van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SOZAVO), Uraiqit Ramsaran, de districtscommissaris van Nickerie en verschillende tehuizen bezocht, waaronder Kinderhuis Gaitriee en Olga Clark Kinderhuis.
“In Suriname is er genoeg voor iedereen, maar niet genoeg voor degenen die hebzuchtig zijn. Laten wij samen ervoor zorgen dat onze kinderen niets te kort komen”, zei de minister bij die gelegenheid. Het bejaardentehuis Rust en Werk, van wie de grondlegger Paul Somohardjo – vader van de bewindsman – is, werd eveneens aangedaan.
De medewerkers van de diverse BvB’s hebben de problemen die zij ervaren aangekaart bij de minister. Zo kan het bureau te Henar al langer dan twee maanden geen ID-kaarten uitgeven vanwege een slechte internetverbinding. Voorts is het pand waarin het BvB te Paradise is ondergebracht veel te klein en dus niet geschikt. De minister en zijn team hebben de knelpunten aangehoord. Zij zullen zich de komende periode hierover buigen.
De bewindsman deelde mee dat het de bedoeling is om één keer per maand een bezoek te brengen aan het BIZA-personeel in het westelijk deel van het land. Hij benadrukte het belang van samenwerken en efficiëntie op de BvB’s om burgers beter te kunnen dienen.
De minister deed een beroep op het personeel om de Covid-19-maatregelen te allen tijde in acht te nemen. Hij stond ook stil bij het heengaan van de Biza-onderdirecteur Administratieve Diensten, Vergillio Rebin, als gevolg van besmetting met het coronavirus.

BEKIJK OOK
Training voor Paranen tot gecertificeerde lassers