Biza-minister om de tafel met CLO over Covid-19

GFC NIEUWS- De minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noersalim heeft een onderhoud gehad met de Centrale van Landsdienaren Organisatie (CLO) met betrekking tot Covid-19.

Tijdens de bespreking is de nadruk gelegd op de beheersing van het besmettingsgevaar van het virus. Samen met de bond werd nagegaan op welke wijze de voorzorgsmaatregelen tegen de verdere verspreiding van Covid-19 kunnen worden verruimd.

Daarnaast werd gekeken hoe het ministerie van Binnenlandse Zaken ambtenaren tegemoet kan komen met de vele arbeidsgerelateerde vragen waarmee zij, al dan niet in relatie tot Covid-19, zitten.

Bij de helpdesk kunnen ambtenaren van alle ministeries telefonisch terecht. Eenvoudige vragen zullen door de medewerkers indien mogelijk direct worden beantwoord. Complexere vragen worden genoteerd en aan de desbetreffende afdeling voorgelegd, waarna degene die de vraag gesteld heeft wordt teruggebeld om hem/haar van een antwoord te voorzien of door verwezen te worden.

Om verspreiding en besmetting van het virus te voorkomen heeft het ministerie reeds uit voorzorg een roulatiesysteem geïmplementeerd op alle afdelingen. Om voorbereid te zijn op een eventuele verergering van de situatie in relatie tot een blijvende dienstverlening van de overheid gaf minister Noersalim met klem het belang aan van een overzicht van alle cruciale overheidsdiensten waarbij duidelijk wordt gemaakt hoe die zullen worden bemenst.

Beide partijen zullen op korte termijn weer bij elkaar komen ter verdere verdieping en afstemming met CLO om gezamenlijk te komen tot een aanpak die voor alle partijen moet leiden tot een succesvolle beheersing van het Covid-19 virus.

De minister is zich ervan bewust dat personen in overheidsdienst ook bezorgd zijn over Covid-19. Hij doet een beroep op de ambtenaren om de instructies van de overheid strikt op te volgen en te gehoorzamen. Er zijn reeds 10 besmette personen in Suriname.

Op vrijdag 3 april is de eerste Surinaamse Covid-19 patiënt overleden. De Biza-minister Mike Noersalim condoleert bij deze de nabestaanden met dit heengaan.

Overige berichten