fbpx

Biza maakt regels voor verkiezingsdag bekend

GFC NIEUWS- Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft een persconferentie belegd in de Congreshal om aan te geven wat de laatste stand van zaken is met betrekking tot de verkiezingsdag en de informele uitslag van de verkiezingen.
Deze persconferentie was op dinsdag 19 mei. Biza-directeur Putridewi Amatsoemarto, gaf aan dat kiesgerechtigden 1.5 – 2 meter afstand van elkaar moeten houden en zijn zij verplicht hun handen te ontsmetten voor zij het stemlokaal betreden.
Biza laat het aan de kiezer over of zij wel of geen mond- en neusbedekking op heeft. De stembureau-voorzitter zal wel bij de verificatie van het legitimatiebewijs aan de kiezer vragen de mond- en neusbedekking te verwijderen. Na verificatie mag de kiezer dit weer op doen.
Bij personen met ziekteverschijnselen, zoals koorts, hoesten en niezen dienen kiesgerechtigden contact op te nemen met hun huisarts en moeten zij het advies van de arts opvolgen. Slechts drie kiesgerechtigden mogen het stembureau tegelijk betreden om te stemmen.
Hulpbehoevende kiezers dienen met hun eigen begeleider te komen. Mediawerkers mogen op 25 mei de stemlokalen met inachtneming van de COVID-19 regels betreden voor het filmen en fotograferen. Wel mogen zij het stemproces niet verstoren.
De Biza-directeur gaf aan dat de regels in samenspraak met het COVID-19 managementteam en het ministerie van Volksgezondheid zijn bepaald. De toezichthouders van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) en de politieke partijen zullen in het stemlokaal worden geaccommodeerd.
Amatsoemarto deelde mee dat de kiezers in quarantaine ook in de gelegenheid worden gesteld om te stemmen. Het ministerie is samen met het managementteam en het ministerie van Volksgezondheid een modaliteit aan het uitwerken hoe dit te bewerkstelligen.
Op 25 mei zal de Congreshal dienen als perscentrum. Biza heeft een applicatie/web ontwikkeld waar live de uitslagen van de verkiezingen gevolgd zullen worden. Mediahuizen zullen hiertoe ook toegang krijgen. Michael Kromodimedjo, van de verkiezingscommissie ICT gaf aan dat het gaat om de informele uitslag van de verkiezingen. De formele uitslag komt nog altijd van het Centraal Hoofdstembureau (CHS). Hij benadrukte dat de applicatie/web zoveel als mogelijk is beveiligd om hackers te weren.
CBB-adviseur, Anton Paal gaf aan dat conform artikel 16 lid 5 van de Kiesregeling het aantal kiezers na de Wettelijke Ter inzagelegging (TIL) gesteld is op 383.333 kiezers. Het is volgens hem niet vreemd dat er een minimaal verschil is te zien in aantal kiezers, omdat het bestand na de TIL tussentijds wordt opgeschoond (overledenen) met als gevolg dat er 383.193 oproepingskaarten zijn gedrukt.
CBB is volgens hem verplicht om mensen die tussentijds overleden zijn weg te halen van de kiezerslijst. De stembureaus zullen ook een lijst krijgen met namen van kiezers die zijn komen te ontvallen. Paal deelde mee dat er bij deze verkiezingen 45.641 firstvoters zijn.
Biza-minister Mike Noersalim hoopt dat alle ruis met de persconferentie is weggewerkt. Suriname heeft immers een goede reputatie als het gaat om het houden van goede verkiezingen. Het organiseren van verkiezingen is volgens hem niet alleen zaak van de regering, maar van diverse actoren, waaronder ook de politieke partijen.
De Biza-minister deed een beroep op kiesgerechtigden die hun oproepingskaart nog niet hebben ontvangen, deze tot en met 22 mei op te halen bij hun desbetreffende districtscommissariaat. Tot op 17 mei, zijn er 286.486 kaarten verdeeld en 96.707 onbesteld.
Op www.verkiezingen.sr kunnen kiesgerechtigden ook nagaan op welk stembureau zij moeten stemmen en hoe zij de locatie kunnen bereiken. Wie tot en met 22 mei de oproepingskaart niet heeft afgehaald, kan deze op de verkiezingsdag op het stembureau krijgen.
Minister Noersalim riep kiesgerechtigden op om 25 mei niet thuis te blijven om COVID-19, maar om hun burgerrecht te vervullen. Hij zei dat de regering alle nodige protocollen in place heeft voor de veiligheid van de kiezers en stembureauleden.
Biza hoopt de gemiddelde opkomst van kiezers van 70 procent te overschrijden. Bij de vorige verkiezingen hebben gemiddeld 70% van de kiesgerechtigden hun stem uitgebracht.

BEKIJK OOK
Registratie schoolvervoer in volle gang