Biza maakt proces aanmaak e-ID aangenaam voor aandachtsgroepen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) en wel het Centraal Bureau voor Burgerzaken(CBB) treft speciale maatregelen voor bepaalde groepen in de samenleving voor de aanmaak van de e-ID kaart.

Dit vanwege de enorme toeloop van personen die de e-ID kaarten willen aanmaken of inruilen bij de bvb’s. Biza probeert hiermee zoveel als mogelijk het proces van de enrollment aangenaam te maken voor de aandachtsgroepen.

Personen die slecht ter been zijn en 60-plussers kunnen terecht bij bvb Kwatta tussen 15.00 -17.00 uur om hun aanvraag te doen voor hun e-ID. Deze maatregel zal ervoor zorgen dat deze doelgroep niet de trap op hoeft bij het bvb kantoor te Combe.

Verder kunnen bedlegerige personen een verzoekschrift met een verklaring van de arts laten indienen bij de directeur van Binnenlandse Zaken, zodat zij thuis geholpen kunnen worden om zo hun enrollment te kunnen doen.

Negen van de 14 bvb’s, waar de ID-gerechtigden hun aanvraag kunnen doen voor hun e-ID, hebben verruimde openingstijden.

Het gaat om de bvb’s Combe, Flora, Kwatta, La Vigilantia, Meerzorg, Groningen, Nieuw Nickerie, Corantijnpolder en Henar, waar de samenleving in de gelegenheid wordt gesteld om van maandag tot en met donderdag tot 17:00 uur en op de vrijdag tot 16:30 uur de e-ID kaarten aan te vragen en af te halen.

De bvb’s Groningen, Nieuw-Nickerie, Corantijnpolder en Henar zijn slechts op de vrijdag langer open en wel tot 16:30 uur.

Bij de overige vijf bvb’s kunnen de id-plichtige burgers hun enrollment doen tijdens de normale openingstijden. Deze zijn de bvb’s Lelydorp, Friendship, Albina, Brokopono Centrum en Atjoni.

De burgers in de bejaardentehuizen zullen vanaf volgende week in de gelegenheid worden gesteld hun enrollment ter plekke te doen.

Overige berichten