fbpx

Biza lanceert Beleidsdocument Gendervisie en Gender Actieplan

Het Gender Visie Beleidsdocument 2021-2035 en het Gender Actieplan 2019-2020 zijn vervat in een boekvorm.

Middels de overhandiging van deze boeken door minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (BiZa) aan minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie (Juspol), ad-interim voor Buitenlandse Zaken en vertegenwoordigers van de verschillende ministeries en organisaties vond de lancering plaats van het gender/visie beleidsdocument en het actieplan vrijdag.

Het Bureau voor Gender Aangelegenheden (BGA) dat onder Biza valt, heeft met de ondersteuning van de Canadese overheid en de stichting Bureau voor de Dienstverlening aan NGO’s een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het beleidsdocument en het actieplan.

Het Genderbeleid geeft de richting aan die moet worden opgegaan. Terwijl het Gender actieplan aangeeft welke concrete stappen dienen te worden genomen, ten aanzien van het Genderbeleid in Suriname.

Volgens minister Noersalim zal Biza, vertegenwoordigd door (BGA), het implementatieproces op een verantwoorde wijze monitoren en de uitgevoerde programma’s evalueren. De bewindsman roept op voor een verdere samenwerking, zodat de gezamenlijke droom om gendergelijkheid in de Surinaamse samenleving te bewerkstelligen, daadwerkelijk kan worden gerealiseerd.

Voor Judith Karijodrono, hoofd BGA, zal het een waar genoegen zijn als in 2035 Suriname vele malen dichter zal zijn bij het bereiken van gendergelijkheid. Maar hiervoor zal commitment en optimale inzet van ons allen onontbeerlijk zijn.

In de komende periode zal het BGA met de diverse partners nauw in contact blijven, voor met name de uitvoering en monitoring.

Sheila Ketwaru van het Canada Fonds, vertegenwoordigde de Canadese ambassadeur en gaf aan dat de samenwerking met Biza, bij dit project indicatief is voor de aanpak die nodig is om substantiële veranderingen te helpen brengen.

Overige berichten