Biza komt doven en slechthorenden tegemoet met ID-booth

GFC NIEUWS- Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft doven en slechthorenden in de gelegenheid gesteld om een nieuwe identiteitskaart te maken.
Het project is in samenwerking met de stichting Surinaamse Dovenbelangen (Sudobe) uitgevoerd. Communiceren voor doven en slechthorenden is niet altijd even makkelijk. Het ministerie achtte het daarom belangrijk om deze doelgroep tegemoet te komen.
Ruim 50 doven en slechthorenden hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid. Het ministerie heeft geprobeerd om zoveel mogelijk de aanvragen ter plekke in orde te maken. Voor degenen die het niet gelukt is om hun ID-kaart gelijk te krijgen, zal het ministerie wederom naar de mensen toegaan voor verstrekking via de stichting.
Sudobe-voorzitter Henk Kimpoel juicht het initiatief van het ministerie toe. Hij geeft aan dat doven en slechthoren het vaak moeilijk hebben om te communiceren bij de kantoren van het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Dit is vooral bij doven het geval. “Het is een goed idee, ik bedank het ministerie”, aldus Kimpoel.
Wiren Meghoe, acteur en inspiratie achter de Surinaamse film Wiren, heeft ook zijn ID-kaart in orde gemaakt. Hij geeft aan dat als dove en slechthorende een identiteitskaart erg belangrijk is om zich te kunnen legitimeren, vooral wanneer mensen je niet begrijpen of verstaan.
Rosita Etnel adviseur en tolk van de stichting geeft aan dat er in Suriname ruim 500 doven en slechthorende geregistreerd zijn. Zij geeft aan dat dit project een grote hulp is voor de doelgroep.
Etnel heeft als contactpersoon tussen het ministerie en de stichting opgetreden. Via Facebook heeft de stichting een oproep geplaatst voor haar doelgroep om gebruik te maken van de gelegenheid om bij de Kennedy Stichting een identiteitskaart te maken.

Overige berichten