fbpx

Biza houdt vierde dc-overleg over verkiezingen

GFC NIEUWS-Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft voor de vierde keer een overleg gehouden met districtscommissarissen (dc’s) en hun staf, over de voorbereidingen van de verkiezingen.

De werkgroepen Legger, Binnenland, Straatnaamborden en Huizennummering en Kiezerslijsten van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) hebben in een presentaties aangegeven hoe ver zij zijn met de werkzaamheden.

Ook de werkgroep Veiligheid van het Korps Politie Suriname (KPS) heeft een uiteenzetting gegeven over hun werkzaamheden in aanloop naar de verkiezingen.

De directeur van Biza, Putridewi Amatsoemarto, opende de bijeenkomst en drukte de dc’s en hun functionarissen op het hart om de CBB website via hun Burger Informatie Centra te delen. “De CBB website is van belang om maximale participatie van kiesgerechtigden te hebben”, aldus de directeur.

De afdeling Informatie Technologie heeft gedemonstreerd hoe kiesgerechtigden hun gegevens kunnen controleren op de website van het CBB. Daarvoor is een applicatie ontwikkeld.

Indien er incorrecte informatie wordt geconstateerd, kan de burger zich begeven naar het Bureau voor Burgerzaken (BvB) waar zij staat ingeschreven en dit laten aanpassen.

Zijn de gegevens correct, dan kunnen kiesgerechtigden die de Kiezersregister via de website raadplegen, binnenkort aanvinken dat alles in orde is”, zegt Vishaal Oedit.

Michael Kromodimedjo, coördinator van de werkgroep Kiezerslijsten, zegt dat de Voorlopige Ter Inzage Legging van de kiezerslijsten in augustus begint. Kiesgerechtigden kunnen behalve op de website, dan ook op verschillende locaties hun gegevens controleren. De locaties worden nader bekendgemaakt.

De voorzitter van de verkiezingscommissie van het KPS, August van Gobbel, heeft de overige leden van die commissie voorgesteld aan de dc’s.

De overige leden zijn de ondervoorzitter Raoul Hellings, de secretaris Maureen Palmtak, penningmeester Stanley Somopawiro en de leden Rishi Akal, Kries Bimla en Orpheu Valpoort.

Hij stelde ook de teams van regiocommandanten voor en de dc’s van de ressorten met wie zij in nauw verband samenwerken. “Ons doel is om het totale verkiezingsproces te beveiligen en goed te laten verlopen en dan gaat het om de beveiliging van personen en goederen. Ook het CBB en het terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken worden door de politie beveiligd in aanloop naar de verkiezingen.”

De dc’s en het KPS werken samen ook een overzicht uit van de plaatsing van mankracht op de stembureaus.

BEKIJK OOK
President Santokhi bijt spits af bij ‘STVS WK-launch’

Werkgroep Legger heeft samen met Werkgroep Binnenland een missie naar het Boven-Suriname gebied ondernomen. Daarbij zijn 20 stembureaus geïdentificeerd op 16 locaties. “Momenteel zijn wij bezig met veldwerkzaamheden in Commewijne en daarna zullen wij Saramacca aandoen”, zegt Martin Djodikromo van de werkgroep.

Van de dc’s heeft de werkgroep al inventarisaties ontvangen van stembureaus die nog bruikbaar zijn, maar ook de bureaus die niet meer kunnen worden ingezet. Aan de hand van die lijsten, worden de werkzaamheden vervolgd.

Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het samenstellen van de Legger, waarin alle stembureaus landelijk voorkomen, ingedeeld naar district en ressort.

Werkgroep Binnenland heeft inmiddels de missies in het Boven-Suriname gebied, Debike, Asidonhopo en omstreken afgerond.

Deze maand worden ook de werkzaamheden in het Lawagebied, Tapanahony en Langatabiki afgerond. Coördinator Anastacia Pokie blikt zeer tevreden terug op het verloop van de missies.

Werkgroep Straatnaamborden en Huizennummering werkt momenteel in het ressort Blauwgrond. Er zijn tot nu toe 620 nieuwe palen en 601 nieuwe naamborden geplaatst.

In samenwerking met de aangewezen bestuursambtenaren worden straten geïdentificeerd waar voor het eerst naamborden zullen worden geplaatst.

Inmiddels hebben de dc’s van Paramaribo, Wanica, Saramacca, Para, Coronie, Commewijne en Marowijne Noord-Oost, Sipaliwini-Kabalebo en Brokopondo een inventarisatie ingediend van straten waar naamborden en of nieuwe palen nodig zijn.

Dc Theresia Cirino van bestuursressort Coeroeni in Sipalwini en collega Wedperkash Joeloemsing van Wanica Noord-Oost kijken tevreden terug op de presentaties.

Cirino zegt dat het een uitdaging is om de informatie met de bewoners van haar ressort te delen, omdat zij overwegend de Trio taal machtig zijn. De informatie wordt ook via hun BIC website gedeeld naar de samenleving.

De voorbereidingen naar de verkiezingen verlopen vlot. Zij worden met de informatie die al beschikbaar is over de verkiezingen ingelicht, zodat die moeiteloos zullen verlopen.

De werkzaamheden in Wanica Noord-Oost zijn volgens Joeloemsing op schema. “U heeft gevolgd dat alle stukken die wij moesten indienen compleet zijn afgewerkt en ingediend. Het gaat om informatie over beschikbare stembureaus en straatnaamborden die nog geplaatst en of vervangen moeten worden.”

De komende weken zullen de werkgroepen bilaterale gesprekken hebben met de teams van de dc’s om samen veldwerkzaamheden uit te voeren.