fbpx

Biza en OKB evalueren met stakeholders verkiezingen 2015

In mei 2020 worden algemene, vrije en geheime verkiezingen gehouden voor de volksvertegenwoordigingsorganen (DNA, Districts- en Regionale Raden). De verkiezingen zijn een zeer ingrijpend proces binnen onze samenleving. Er is een grote mate van betrokkenheid van de leden van de verschillende partijen en niet in de laatste plaats van de bevolking zelf.

Het verkiezingsproces staat zowel nationaal als internationaal in de schijnwerpers, want de pers zit er bovenop.

Behalve het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) dat toezicht houdt, zijn er ook internationale waarnemers die het verloop van het proces op de dag zelf volgen. Het is daarom van belang dat reeds in een vroeg stadium wordt begonnen met de voorbereidingen van de verkiezingen. Alle bij dit proces betrokken instituten moeten zich bewust zijn van de rol die zij te vervullen hebben. Daarin zijn afstemming en samenwerking leidend.

BEKIJK OOK
Monitoringscommissie voor veiligheid, gezondheid en welzijn werknemers Newmont Suriname

Na afloop van de verkiezingen wordt er een evaluatie gehouden over het verloop van het proces, met het doel na te gaan wat goed dan wel fout is gegaan. Onlangs is in verband met de evaluatie Verkiezingen 2015 op initiatief van het OKB een evaluatie geweest met vertegenwoordigers van politieke partijen, alsook met de districtscommissarissen.

Tijdens deze sessies is de behoefte gebleken voor de evaluatie van de Verkiezingen 2015 met alle stakeholders betrokken bij het verkiezingsproces. Deze evaluatie met de stakeholders werd op 27 en 28 oktober gehouden te Overbridge, in het district Para.

Aan deze evaluatie deden de volgende stakeholders mee:
– het Onafhankelijk Kiesbureau
– het ministerie van Binnenlandse Zaken
– het Centraal Hoofdstembureau
– de districtscommissarissen
– de politieke partijen vertegenwoordigd in De Nationale Assemblee.(GFC)