Biza biedt gelijke kansen aan stembureaupersoneel

GFC NIEUWS- Naar aanleiding van de reactie van politieke partijen in de media, over de bemensing van stembureaupersoneel geeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) aan dat er overleg is geweest met politieke organisaties.

Tijdens deze bijeenkomst op 1 november is door Biza een verdeelsleutel voor de bemensing van het stembureau op 25 mei 2020 voorgesteld.

De politieke organisaties konden zich niet volledig terugvinden in het voorstel van Biza, waarna dit is herzien.

De herziening is primair gebaseerd op het uitgangspunt dat iedereen gelijke kansen moet krijgen om te kunnen werken op een stembureau, mits de persoon voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld door de verkiezingsorganisatie.

Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken is op 6 november een schrijven gericht aan de politieke organisaties waarin dit besluit is medegedeeld.

Op het schrijven van Biza is door geen enkele politieke organisatie tot op heden formeel gereageerd. Dit terwijl BiZa in de afgelopen maanden een goede relatie heeft opgebouwd met de politieke organisaties en diverse overlegmomenten heeft gehad.

Het ministerie betreurt de stap van de politieke organisaties om in de media over deze kwestie te communiceren.

In de brief is aan politieke organisaties medewerking gevraagd om hun leden, die willen werken op een stembureau, te verwijzen naar de districtscommissariaten van hun district voor het verkrijgen en retourneren van hun sollicitatieformulier.

Uit de media is vernomen dat organisaties ontevreden zijn over het besluit van het ministerie om iedereen gelijke kansen te bieden om te kunnen werken op een stembureau.

Overige berichten