fbpx

Biza bespreekt COVID-19-maatregelen met politieke organisaties

GFC NIEUWS- Om kiezers en stembureauleden te beschermen tegen de verspreiding van COVID-19 heeft het managementteam verkiezingen van het ministerie van Binnenlandse een bijeenkomst gehouden met politieke organisaties.
Tijdens de meeting zijn mogelijke voorzorgsmaatregelen voorgehouden. Politieke organisaties hadden de mogelijkheid om ook hun voorstellen te doen.
Marsiane Lingers, lid managementteam verkiezingen, geeft aan dat deze bijeenkomst nodig is geweest, omdat verkiezingen worden georganiseerd voor de samenleving. De politieke organisaties vormen daar een belangrijk onderdeel van. De bijeenkomst heeft als doel gehad om de maatregelen die zijn voorgesteld door de verkiezingsorganisatie in samenwerking met onder andere het ministerie van Volksgezondheid voor te leggen aan de politieke organisaties.
“Want hun feedback is in deze ook erg belangrijk”, zegt Lingers. Alle feedback wordt meegenomen om het document verder te completeren om het hierna aan te bieden aan het COVID-19 managementteam voor advies. Daarna zal het aangeboden worden aan de regering voor goedkeuring.
De vertegenwoordigers van de politieke organisaties hebben goede nota genomen van de voorgestelde maatregelen en zijn ook met voorstellen gekomen. Er zijn onder andere vragen gesteld over handhaving van de avondklok en als toch de mogelijkheid kan worden bekeken om de toezichthouder van het Onafhankelijk Kiesbureau in het stemlokaal te kunnen plaatsen.
Radjkoemar Randjietsingh, vertegenwoordiger van de VHP, is goed gestemd over dit initiatief. Hij ziet graag dat de definitieve maatregelen worden vervat in een document dat wordt doorgestuurd naar alle stembureaus, zodat elk stembureau dezelfde werkwijze hanteert op de dag der verkiezingen. “Het overleg is een goede zaak, maar follow up is nodig hier”.
Ivan Fernald van de NPS weet dat de volksgezondheid voorkeur geniet, maar hoopt niet dat de voorgenomen maatregelen ten koste gaan van de transparantie en de controle. “We moeten onder alle omstandigheden eerlijke verkiezingen hebben”.

BEKIJK OOK
eGA presenteert voorstellen aanpak digitalisatie