fbpx

Bisschop Choennie: ”overheid en kerk samen op pad voor gemeenschappelijk doel”

De kerkdienst die in verband met het kerstfeest werd gehouden in het dorp Powakka is voorgegaan door de Bisschop Karel Choennie van het Rooms Katholiek Bisdom. De kerstdienst is zondag gehouden in de st. Wilhelmus RK-kerk. President Desiré Delano Bouterse woonde deze speciale kerkbijeenkomst bij.

Vooruitlopend op de kerstboodschap van de bisschop hield de geestelijke leider zijn gehoor voor waarom hij deze dienst in een Indiaans dorp wilde hebben. Binnenkort komt de Paus bijeen met de bisschoppen van de landen die deel uitmaken van het Amazone regenwoud.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden te Peru, bij de oorsprong van de Amazone rivier. De leider van de Rooms-Katholieke kerk wil bij deze meeting nagaan wat de verschillende bisschoppen samen met de lokale overheden voor de Indianen in het regenwoud betekenen. In verband hiermee nodigde de Surinaamse Bisschop het staatshoofd uit.

“Het is onontbeerlijk om in het bijzonder aandacht te besteden aan de oorspronkelijke gemeenschappen met hun culturele tradities. Ze moeten als belangrijkste gesprekspartners beschouwd worden, vooral wanneer het te maken heeft met grote projecten in hun woongebied. De grond is voor hen immers geen economisch goed, maar een gave van God en van de voorouders,” citeert de bisschop de Paus. Volgens de Paus bestaat de kans dat de natuur en cultuur de Indianen ontnomen worden bij grote projecten vanuit de overheid gericht op deze gebieden.

OOK INTERESSANT
Voetganger dood aangetroffen op de Martin Luther Kingweg

Bisschop Choennie benadrukt dat de rijkdom van Suriname niet in delfstoffen en dergelijken ligt maar in de mens. Om dit te illustreren liet hij een baby in de armen van de president leggen. De bisschop riep op om een gezamenlijke aanpak van de kerk en de overheid. “Un ab wan bigi wroko fu du en w’o klar en makandra,” stelde de geestelijke resoluut.(GFC)