fbpx

Bisschop Choennie installeert adviescommissie

Bisschop Karel Choennie installeerde vandaag een commissie die hem zal bijstaan en adviseren in zijn aanbod aan president Bouterse om te helpen bouwen aan een vreedzamer Suriname, na het 8-decemberproces.

De commissie bestaat uit Wim Udenhout, Stanley Raghoebarsing, bisschop Emile Ritfeld, Marie Levens, Cornelis Ardjosemito, Margo Waterval, Harold Rusland, pandit Rabinder Nandoe, Hans Breeveld, Robbert Bipat en pandita Soesila Baldew-Malhoe.

Bij de selectie van leden is gekeken naar expertise, maatschappelijke gedragenheid en brede herkenbaarheid.

In februari 2017 voerde de bisschop overleg met de president en bood hem zijn diensten aan voor een vreedzaam natraject na afronding van het 8- decemberproces, gebaseerd op recht, eerlijkheid en barmhartigheid.

Het voorstel van de bisschop komt onder andere neer op een ongehinderde afronding van het 8-decemberproces en een respectvolle afsluiting van dit donkere hoofdstuk in de geschiedenis. “Door wijs leiderschap kan een eventuele dreigende turbulente situatie voorkomen worden en juist omgezet worden in een nieuwe weg tot eenheid en saamhorigheid in ons land. Moreel en juridisch gezag kunnen helpen in voorbereiding en uitvoering. De bisschop heeft daartoe de hulp ingeroepen van het Vaticaan en de OAS”, schrijft het bisdom in een persbericht.

BEKIJK OOK
Politiebericht doodgereden fietsers

Het Vaticaan heeft schriftelijk medewerking toegezegd, de OAS heeft mondeling toegezegd en wacht op een officiële uitnodiging die van de regering moet uitgaan. Maar het allerbelangrijkste is dat nationale leiders de wil hebben om te doen wat goed is. Die wil schijnt aanwezig te zijn, vervolgt het bisdom.

Op 1 maart tekenden de bisschop en de president een gezamenlijke verklaring waarin de bereidheid werd vastgelegd.

In Suriname is toenemend begrip ontstaan en is van verschillende zijden steun betuigd aan het initiatief van de bisschop, onder andere door het Comité Christelijke Kerken en de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS).

Voorts heeft de bisschop ook de Vereniging van Volle Evangelie- en Pinkstergemeenten en – bedieningen in Suriname geconsulteerd en zij hebben hun standpunten rondom het proces van verzoening, de rechtspraak en het 8-decemberproces kenbaar gemaakt en toegezegd om daarover in contact te blijven.

De bisschop is van mening dat er een historische kans ligt om goede keuzes te maken die bepalend kunnen zijn voor een goede toekomst van ons land: die kans mag niet verloren gaan. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de president.(GFC)