Bisschop Choennie blijft pleiten voor gratie na vonnis 8 december

Het 8 decemberstrafproces in eerste aanleg loopt mogelijk af in dit jaar. De krijgsraad zal hopelijk tot een vonnis komen.

“Ik heb mijn bemiddeling aangeboden om te komen tot een harmonieuze overgang na het vonnis”, zei bisschop Karel Choennie in zijn toespraak bij de nieuwjaarsreceptie van bisdom Paramaribo.

Volgens Choennie bestaan de volgende mogelijkheden na een vonnis:

Vrijspraak: dan zal de uitdaging liggen om de nabestaanden genoegdoening te geven.

Veroordeling. De verwachting is dat bij een veroordeling de regering zal kiezen voor de amnestiewet van 2012 die door de krijgsraad is opgeschort. Sommigen beweren dat dit onmogelijk is, terwijl anderen er gewoon van uitgaan dat de amnestiewet na het vonnis wel in werking kan treden. Ik zal mij niet kunnen verenigen met deze optie, zegt de bisschop.

Hoger beroep. Deze optie zal de spanningen en de verdeeldheid in de samenleving verder verscherpen en het land verder verlammen. Suriname heeft behoefte aan deze kwestie goed af te ronden, benadrukte Choennie.

Gratie. Bij gratie hoort een erkenning van schuld en excuses, genoegdoening aan de nabestaanden en een proces van verzoening en genezing van de wonden in de samenleving. Ik hoop van harte dat deze optie een kans van slagen heeft, aldus Choennie.

Overige berichten