Biometrische ID-kaarten persoonlijk afhalen

De onlangs geïntroduceerde biometrische, oftewel elektronische ID-kaarten moeten door de houder, zodra deze vervaardigd zijn, persoonlijk worden afgehaald.

Dit omdat de vingerafdruk van de aanvrager nodig is om de eerdergenoemde kaart te activeren. Op 15 maart van dit jaar werden de eerste e-id kaarten gemaakt door het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB); Zoals bekend zijn de voordelen voor het hebben van zo een legitimatiebewijs enorm.

Volgens het hoofd van de afdeling Identiteit, Valerie Finsy, heeft deze kaart bijkans 50 veiligheidskleppen waardoor het namaken of vervalsen daarvan praktisch onmogelijk is. Gevallen waarbij er gesjoemeld werd met de identiteit van burgers behoort nu tot het verleden.

Van personen die naar een CBB kantoor gaan voor de nieuwe kaart worden vingerafdrukken, gezichtsopname en de handtekening digitaal afgenomen. Vanwege de data die op de kaart wordt bewaard, is een ander voordeel dat de houders in de toekomst niet steeds een uittreksel of nationaliteitsverklaring hoeven aan te vragen.

In de wet is een overgangsperiode van 3 jaar opgenoemd om de nieuwe id-kaart kosteloos te maken. Wie nu geen id kaart heeft (bijvoorbeeld door verlies) en een e-ID moet maken, zal wel de kosten van SRD 75,- betalen.

Als de persoon de e-ID kwijt is en een nieuwe wenst te maken, zullen de kosten van SRD 75,- plus de boete die daarbij hoort moeten worden betaald.

Voor 16-jarigen is de aanmaak van een id-kaart kosteloos. Wie nu een e-ID kaart wenst, kan de oude kaart inleveren bij het bureau waar men staat ingeschreven.

Bij de 16-jarigen wordt gevraagd dat ze zich met het familieboek, een der ouders of een meerderjarige broer of zus aanmelden bij het bureau waar ze zijn ingeschreven.

Finsy benadrukt dat de personen die 18 jaar en ouder zijn en nog geen id-kaart hebben, hun e-id binnen zes maanden in orde moeten maken.

Behalve de SRD 75,- aan aanmaakkosten zal deze groep na zes maanden ook de boete moeten betalen.