Binnenlandbewoners worden voorbereid op verkiezingen

GFC NIEUWS- Binnenlandbewoners worden door het ministerie van Binnenlandse Zaken voorbereid op de verkiezingen van 25 mei.
De werkgroep Binnenland van het ministerie van Binnenlandse Zaken bevindt zich thans op Tepu in het kader van een missie om zaken van dorpsbewoners betreffende de stembusgang in orde te maken.
De missie heeft al Boven-Suriname, een deel van Brokopondo, het Lawa- en Tapanahonygebied aangedaan.
Marion Zaalman, lid van de werkgroep, zegt dat er ID-kaarten worden aangemaakt alsook geboorteakten. Verder worden ook mensen geholpen wiens geboorte-akten foutief zijn opgemaakt, terwijl zij die niet over zo’n document beschikken in kaart worden gebracht. Hun zaak wordt dan onderzocht in de stad en indien nodig wordt dan een verzoekschrift ingediend.
De missies regelen ook verhuizingen zodat de burgers met hun juiste adres in het systeem worden geplaatst. Het controleren van de kiezerslijsten behoort ook tot de mogelijkheden tijdens de missies.
Zaalman benadrukt dat het om een groot aantal dorpen gaat. In het Boven-Suriname gebied zijn onder meer de dorpen langs de Pikin Rio en de Grand Rio aangedaan en een deel van Brokopondo, te weten het gebied van Duwatra. Ook het Lawa- en het Tapanahonygebied zijn afgewerkt. Momenteel bevindt de missie zich in Tepu.
Nadat Tepu is afgehandeld, zal men zich begeven naar Cottica aan de Lawa, een dorp dat reeds was aanegdaan, maar vanwege het inadequate telefoon/internetbereik toen, konden er geen ID-kaarten worden aangemaakt.
Zaalman benadrukt dat ook de bewoners van dit dorp in de gelegenheid gesteld zullen worden hun zaken in orde te maken. Op Palumeu bevindt zich ook een missie van Binnenlandse Zaken. Deze groep zal daarna het dorp Apetina bezoeken.
Volgens Zaalman verlopen de missies heel vlot. Ze deelt mede dat een grote groep personen zich heeft aangemeld om geholpen te worden. De missie zet zich van ‘s morgens tot laat in de avond in om id-kaarten of andere zaken voor de bewoners af te handelen.
Zaalman: “De mensen hebben duidelijk te kennen gegeven dat ze blij zijn dat we aanwezig zijn. Wij zijn ook blij dat wij de mensen van dienst kunnen zijn. Wij weten wat de kosten zijn als zij zelf naar Paramaribo moeten afreizen, terwijl er ook nog verblijfkosten bijkomen. We doen hard ons best en zijn zeker dat het ons lukt om een ieder die zich heeft aangemeld van dienst te kunnen zijn.”

Overige berichten