fbpx

Binnenlandbewoners getraind in plantvermeerderingstechnieken

Dorpsbewoners van Pikin Slee in het district Sipaliwini zijn door het ministerie van LVV getraind in plantvermeerderingstechnieken. LVV is vorig jaar een samenwerking aangegaan met Tropenbos Suriname, die een project heeft lopen in het binnenland met het dorp Pikin Slee. Daar wordt een Global Climate Change Alliance+ (GCCA+) project door deze organisatie uitgevoerd.

GCCA+ richt zich op het vergroten van de bewustwording omtrent klimaatsverandering in onder andere ontwikkelingslanden.

De dorpsbewoners van Pikin Slee gaven tijdens onderhandelingen met de overheid te kennen, behoefte te hebben aan landbouwtrainingen. Er werd vervolgens een aanvraag ingediend bij LVV voor een cursus plantvermeerderingstechnieken.

Het Onderdirectoraat Landbouw stelde een groep samen die op 10 mei afreisde naar het dorp om daar gedurende vier dagen trainingen te verzorgen in occuleren, markoteren, stekken en enten. Verder werden ziekten en plagen behandeld die het meest voorkomen op het veld. De dorpsbewoners maken hun eigen compost; zij kregen eerder een training van Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS).

BEKIJK OOK  Luitenant-kolonel Roeplal leidt Maritime Technical Working Group

De bewoners van Pikin Slee leven voornamelijk van landbouw. De producten die niet zelf gebruikt worden, komen terecht op de afzetmarkt. Bij aantasting van ziekten en/of plagen vermindert echter hun productie sterk. Met de opgedane kennis en aangeleerde vaardigheden zullen de dorpelingen meer kunnen produceren en zo meer kunnen verdienen.

De enthousiaste dorpelingen waren erg tevreden met de training en hebben een aanvraag ingediend bij LVV voor een pluimveetraining, meldt het ministerie in een bericht.

Op de laatste trainingsdag hebben de dorpsbewoners tezamen met Kapitein Wanze Eduards en RO-vertegenwoordiger, kapitein Ajeki, pomme de cythère plantjes overgeplant.
(GFC)