fbpx

Binnenland vraagt om oplossing problemen gezondheidszorg

Een aantal assembleeleden heeft tijdens de behandeling van de begroting over het dienstjaar 2018 gepleit voor de aanpak van de problemen op het gebied van de medische zorg in het binnenland. Het lid Aida Nading stond lang stil bij deze kwestie.

Ze wees in haar spreekbeurt op het feit, dat met name bewoners van Sipaliwini in gevallen van ziekte waarbij ze naar Paramaribo moeten, eerst een dokterskaart in orde moeten maken alvorens naar de arts te gaan.

Ze vroeg de regering terug te gaan naar het oude systeem waarbij men van de Medische Zending een brief kreeg om naar het ministerie van SoZaVo te gaan voor een dokterskaart met een geldigheidsduur van zes maanden. Nu is dat andersom en vraagt ze zich af hoe een zieke persoon die zaken zal kunnen regelen. Daarnaast kampt het binnenland met een tekort aan bedden, matrassen en medicamenten.

Van de regering wilde Nading ook weten wanneer er doktoren naar het achterland gestuurd worden. Voorheen was er een arts te Stoelmanseiland en Drietabbetje. Ze vroeg of dit weer kan worden opgepakt.

OOK INTERESSANT
KPS-leiding adviseert burgers om niet deel te nemen aan protestactie van 24 maart

Wat Nading handig zou vinden is dat het Staatsziekenfonds apotheken opzet in het binnenland waardoor het makkelijker wordt voor de zieke mens. Aan de minister van Volksgezondheid is gevraagd om hulppoliklinieken op te zetten in het dorp Loka Loka en de omgeving Konjere, omdat de afstand van die dorpen naar de poliklinieken groot is.

Ook de mensen van het dorp Poeketie vragen naar een hulppolikliniek vanwege de grote afstand met het dorp Karmel. Met de patiënt moet men dan door Sulas en bij een lage waterstand wordt het probleem groter, zegt Nading die ervan overtuigd is dat de regering zal inspelen op de noden van het binnenland.(GFC)