fbpx

Binnenland belangrijk gebied voor bevolkingsadministratie

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft in april in regeringsverband een werkbezoek gebracht aan het Boven-Surinamegebied. De bewindsman is van mening dat het binnenland een heel belangrijk gebied is voor zijn departement als het gaat om de bevolkingsadministratie. Hij doelt hiermee op de taakstelling en de verantwoordelijkheid van het ministerie, dat het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) onder zich heeft.

Tijdens dit werkbezoek werden er krutu’s belegd, waarbij elk van de ministeries de gelegenheid kreeg om de problemen van de plaatselijke bewoners aan te horen, zich goed te oriënteren in het gebied en vervolgens oplossingsmodellen voor te stellen. Op deze manier kan doelgerichter worden gehandeld.

“Landelijk hebben we 42 Bureaus voor Burgerzaken, waarvan drie in het Boven-Surinamegebied. Van deze drie BvB’s zijn twee actief en is één inactief. Een goede oriëntatie van het werkveld was van groot belang. Een veelgehoorde klacht hierbij is, dat men veel geld uitgeeft aan reizen, alleen maar om aan een uittreksel te komen”, zegt de minister.

BEKIJK OOK
Regering beoogt met grondconversie meer rechtszekerheid voor burgers

Tijdens een krutu in het dorp Foetoenakaba is getracht zoveel mogelijk de vertegenwoordigers van alle dorpen langs de rivier bij elkaar te brengen, zodat zij knelpunten konden aankaarten. Het ging niet alleen om zaken die betrekking hadden op het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar ook op de ministeries van NH, RO, Onderwijs en Volksgezondheid. “Wij hebben getracht direct antwoord te geven. De problemen van de niet vertegenwoordigde ministeries hebben wij ook meegenomen met de bedoeling ze aan onze collega’s door te spelen, zodat zij ook aan een oplossing kunnen werken”, zegt de bewindsman.

De regering heeft gemeend om gezamenlijk werkbezoeken naar het binnenland af te leggen als onderdeel van haar strategie voor kostenbesparing. In dit kader heeft minister Noersalim van Binnenlandse Zaken samen met zijn collega-minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen een bezoek gebracht aan het Boven-Surinamegebied. Vertegenwoordigers van de ministeries van RO en Onderwijs hebben ook deelgenomen aan deze binnenlandse regeringsmissie.(GFC)