Binnenkort uitbetaling AOV en Kinderbijslag binnenland

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) vangt binnenkort weer aan met de uitbetaling van de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) voor het binnenland en tevens zal een aanvang worden gemaakt met het uitbetalen van Kinderbijslag voor dit deel van Suriname.
Er is hiervoor een plan ingediend bij het Nationaal COVID-19 Managementteam. Het ministerie had reeds een aanvang gemaakt met de uitbetaling van aov, waarvoor minister Misiekaba zich ook persoonlijk in Zuid-Suriname bevond.
Echter werd de delegatie door het Managementteam gevraagd terug te komen naar de stad aangezien vanwege de maatregelen het luchtruim ook voor binnenlands personenvliegverkeer gesloten zou worden. Het ministerie was toen genoodzaakt de uitbetaling te staken.
Volgens Sozavo-minister Andre Misiekaba heeft zijn ministerie desondanks niet stilgezeten. Er is een plan ontvouwd, dat mogelijk al is voorgelegd aan het Managementteam.
Het gaat om een aangepaste manier om toch de betaling van AOV voort te zetten en Kinderbijslag aan te vangen. De bewindsman erkent dat de mensen juist in deze periode het geld hard nodig hebben. Hij spreekt de hoop uit dat het plan wordt, met in acht neming van alle maatregelen, zodat aan de betalingen kan worden voldaan.

Overige berichten