fbpx

Binnenkort registratie bedrijven die gevaarlijke stoffen importen of exporteren

GFC NIEUWS- Op korte termijn moet de registratie van bedrijven die gevaarlijke stoffen importen/exporteren plaatsvinden en hoe en waar de opslag van deze stoffen met name ammoniumnitraat (moet) geschieden.
Dat kwam vorige week naar voren tijdens een ontmoeting tussen de Vereniging van Surinaams Bedrijfsleven (VSB) met de minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, Silvano Tjon A Hung.
De minister gaf aan dat zijn beleid met betrekking tot Ruimtelijke Ordening en Milieu volledig gericht zal zijn op de private sector en het hebben van een goed partnerschap met het bedrijfsleven. De Milieuwet die dit jaar kamerbreed in het Parlement is aangenomen, biedt ondanks het feit dat bepaalde zaken aangepast dienen te worden, een heleboel mogelijkheden om het milieubeleid in te richten, waarbij het bedrijfsleven een belangrijke rol vervuld.
Benadrukt werd dat op korte termijn de registratie van bedrijven die gevaarlijke stoffen importen/exporteren moet plaatsvinden en hoe en waar de opslag van deze stoffen met name ammoniumnitraat (moet) geschieden. Hij ziet in de toekomst, een belangrijke rol weggelegd voor milieu deskundigen binnen (grote) bedrijven, om deze te helpen zich aan milieunormen te houden.
Op het gebied van Ruimtelijke Ordening wil de minister in de eerste instantie een ontwikkelingsplan voor Paramaribo als toeristisch product in samenwerking met het bedrijfsleven samenstellen.
De voorzitter van de VSB, Bryan Renten, gaf aan dat hij onderkent dat ruimtelijke ordening de rode draad is voor een gezond ondernemingsklimaat. Op dit moment zijn er vele bedrijven die daadwerkelijk rekening houden met het milieu en kosten maken om dit te faciliteren, maar ook vele anderen die dat niet doen. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie.
Ook werd aangehaald dat het voor de agrarische sector ook van belang is dat de registratie van bedrijven die pesticide en antibiotica importeren, plaatsvindt. Jan van Charante gaf aan dat het milieu op zowel micro, mezzo als macro niveau gemonitord dient te worden. Dit is noodzakelijk voor de monitoring van de Arbo regelgeving.
Met de Covid-19-pandemie zijn zaken verergerd, maar geven nog meer het belang van het monitoren van het milieu en de Arbo regelgeving weer. Hij juicht het plan voor Paramaribo, als toeristisch product toe en geeft aan dat bij een goed plan er genoeg investeerders zijn om geld hierin te steken. Verder brengt hij ook onder de aandacht van de minister het belang van het ontwikkelen van renewable energy mogelijkheden in Suriname.

BEKIJK OOK
Achteruitgang in agrarische sector Saramacca, slechts 25% van beschikbare 33.000 hectare benut