fbpx

Binnenkort gezond drinkwater voor Abadoekondre en omgeving

De dorpen Abadoekondre en Benatimofo in het district Marowijne zullen spoedig over gezond drinkwater beschikken.

Als alles volgens plan verloopt mag de plaatselijke gemeenschap na 45 werkdagen water uit de kraan verwachten. Maandag werden op ceremoniële wijze, de eerste buizen door werknemers van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) in de grond geplaatst.

Clyde Sengwai, diensthoofd SWM te Marowijne, was ingenomen met dit belangrijk gebeuren. Hij gaf aan dat de buizen nu worden aangelegd. Hierbij zal een koppeling worden gemaakt met het kruispunt van Moengo, waarna de aansluiting met de bestaande buis aan de kapitein Chris Silosweg zal volgen. Op deze manier zal de omgeving van water worden voorzien.

De volgende fase wordt het moment waarbij de keuring van de waterkwaliteit zal plaatsvinden. Zo gauw de kwaliteit goed bevonden is geniet de aansluiting van de school en het internaat prioriteit, daarna volgen de overige huishoudens.

Sengwai gaf aan dat burgers op de hoogte worden gesteld wanneer het zover is om een aanvraag in te dienen, teneinde op het net te worden aangesloten. De SWM zal een betalingsregeling treffen voor degenen die niet sterk bij kas zijn.

BEKIJK OOK
Surinam Airways vlucht PY 994 wijkt uit naar Brussel vanwege dichte mist

Districtscommissaris van Marowijne Zuid West, Kenya Pansa, zegt dat elke burger waar die zich ook bevindt het recht heeft op schoon drinkwater. Samen met de SWM is er veel werk gestopt in de voorbereiding om een aanvang te maken met het plaatsen van buizen in de grond. De burgermoeder zegt enorm blij te zijn voor de schoolkinderen die straks zonder problemen water ter beschikking hebben.

Ze riep de burgers op zuinig om te gaan met het basisproduct. Ze vroeg ook samen verder te werken aan de ontwikkeling van het gebied en af te stappen van het klagen, aangezien dat geen ontwikkeling op gang brengt.

De kapitein van Benatimofo Francis Gijsbert zei enorm verheugd te zijn dat de bevolking na jaren gewacht te hebben straks water uit de kraan mag verwachten.