fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

BINI Stemwijzer: Analyse verkiezingsprogramma’s 2020

GFC NIEUWS- Het Burgerinitiatief voor Participatie & Goed Bestuur (BINI) lanceerde vrijdag online haar 2020 Stemwijzer, een analyse van verkiezingsprogramma’s van 13 van de 17 partijen die aan de verkiezingen meedoen.
De Stemwijzer is bedoeld als hulpmiddel voor kiezers (zwevend of niet) om geïnformeerd te kunnen stemmen.
Vlak voor de verkiezingen van 2015 publiceerde BINI reeds een analyse van de beschikbare verkiezingsprogramma’s. Nu, voor de verkiezingen van 25 mei 2020, heeft BINI opnieuw een analyse gemaakt.
Het gaat om verkiezingsprogramma’s die voor 17 mei openbaar waren of ter beschikking waren gesteld aan het analyseteam. Dit werden uiteindelijk 13 van de 17 partijen die aan de verkiezingen meedoen.
In de Stemwijzer kunnen kiezers lezen welke doelen en voornemens politieke partijen stellen ten aanzien van onder andere duurzame ontwikkeling, mensenrechten, goed bestuur, functioneren van de overheid, financieel-economische ontwikkeling en planmatigheid.
De thema’s die zijn bekeken zijn bepaald door de maatschappelijke organisaties en burgers die deel uitmaken van BINI, en omvatten dus niet alle onderdelen/onderwerpen.
Voor BINI zijn goed mensenrechten, duurzame menselijke ontwikkeling en goed bestuur onder andere leidend. Daar vallen ook zaken onder zoals onderwijs, gezondheidszorg en sociaal beleid, zorg voor milieu, versterking van de rechtsstaat en nog veel meer.
BINI vindt dat verkiezingsprogramma’s minimaal een realistisch beleid en visie moeten weergeven, in plaats van slechts populistische kreten of mooie beloften. Dus keek BINI ook naar haalbaarheid, naar beschikbare financiën en naar plannen om geld te verdienen, en of die meer dan een opsomming waren.
Enkele bevindingen uit de analyse: kwaliteit en diversiteit
Bij het bekijken van de verkiezingsprogramma’s viel de verscheidenheid onder de programma’s op: van uitgebreide en technocratische programma’s tot summiere en eenvoudige, korte documenten; van lange onrealistische wensenlijsten tot korte en bondige prioriteitstellingen; van goed onderbouwde visies tot populaire slogans.
Doelen en voornemens zijn vaak niet gebaseerd op een analyse van de huidige situatie, en de kansen en beperkingen. Eén partij gaat zelfs zover dat zij hun verkiezingsprogramma van 5 jaar geleden weer te hanteren als verkiezingsprogramma – het was dan wel een beleidsvisie voor 2015 tot 2025, maar de situatie is nu wel erg anders dan vijf jaar geleden.
Sommige doelen en voornemens komen bij de meeste partijen voor, bijvoorbeeld economische stabiliteit en groei. Maar weinige geven duidelijk aan hoe dat gerealiseerd gaat worden, of ze gaan uit van enorme besparingen of toekomstige inkomsten die helemaal niet zeker zijn, b.v. de hoogte van de inkomsten uit de nieuwe olievondsten. O
mdat bedragen bijna niet worden genoemd (slechts 2 partijen presenteren een volledige begroting, de rest slechts incidentele of helemaal geen cijfers), is het vaak moeilijk in te schatten of een doel realistisch is of niet.
In enkele gevallen voorspellen partijen zelfs dat de situatie zich binnen 1 regeerperiode volledig zal zijn gekeerd. Opmerkelijk is dat twee partijen in hun verkiezingsprogramma melding maken van de economische gevolgen van de COVID-19 pandemie. Dit is uiteraard tegelijk een indicatie dat de gepubliceerde verkiezingsprogramma’s niet ouder zijn dan pakweg 3 maanden – er zijn geen eerdere versies gevonden.
Duurzaamheid, duurzame ontwikkeling en milieu worden gelukkig vaak genoemd in de meeste partijprogramma’s. Echter worden deze begrippen zelden echt meegenomen in de plannen. Het gebrek aan besef over mensenrechten baart BINI zorgen, evenals dat nauwelijks het verband tussen mensenrechten en ontwikkeling wordt gelegd. Ook principes van goed bestuur (zoals effectieve burgerparticipatie en inspraak, toegang tot informatie, en verantwoording/rekenschap) komen over het algemeen magertjes aan de orde.
Het volledig document wordt online gepubliceerd.
BINI, het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur (opgericht in 2014), is een groep van maatschappelijke organisaties en individuele burgers die de principes van een mensenrechtenbenadering van ontwikkeling centraal wil zien, meer transparantie en rekenschap van de Staat wil, en die inclusiviteit en effectieve participatie in besluitvorming voorstaat.
BINI vindt dat elk beleid, van welke politieke partij dan ook, gericht moet zijn op onder andere het tegengaan van maatschappelijke ongelijkheid, de beleving van mensenrechten, het bevorderen van goed bestuur, en het streven naar duurzame ontwikkeling.

OOK INTERESSANT
Werkgroep geïnstalleerd voor ordening Stalweide blok 3