Bijdrage ‘oral history’aan geschreven bronnen niet onderschatten

Het Nationaal Archief Suriname hield in het weekend een bijzondere lezing met als titel ‘Oral History’.

De lezing werd verzorgd door oral historian Yvette Kopijn die inging op het onderwerp en de kracht van verhalen.

De Nationale Archivaris, Rita Tjien Fooh-Hardjomohamad, vond deze lezing van groot belang, omdat oral history voor een aanvulling kan zorg dragen bij de reeds geschreven bronnen, waardoor men een vollediger beeld kan scheppen. De geschreven bronnen zijn meestal vanuit een reeds bepaalde visie opgesteld.

Kopijn besteedde ook tijd aan haar eerdere publicaties ‘Stille Passanten’ (2008) en ‘Antara Musa’ (2018) met daarin levensverhalen van Surinaams-Javaanse ouderen met wortels in Indië en Indonesië.

De oral historian gaf haar gehoor aan hoe men oral history kan toepassen en zegt dat net als Nederland, Suriname een multicultureel land is met inwoners die roots bezitten van diverse windstreken. Ze is zich ervan bewust dat de behoefte leeft om te weten waar men vandaan komt. Haar oproep was dan ook: “Leg je verhalen vast en leg je geschiedenis vast”.

Het Nationaal Archief Suriname is overeenkomstig haar taakstelling verantwoordelijk voor de zorg van het archiefwezen in Suriname. De hoofdtaak van het NAS is niet alleen om deze collectie van archieven deskundig en effectief te beheren, maar ook om de daarin opgeslagen informatie voor de Surinaamse burger en andere in Suriname geïnteresseerden zichtbaar te maken.

Eén van haar belangrijkste taken is het bevorderen van het gebruik van archiefbescheiden, met bijzondere aandacht voor jongeren, door middel van publicaties, lezingen, tentoonstellingen en andere middelen.