fbpx

Bij herdenking Wereld Diabetes Dag: vroege ontdekking diabetes mellitus belangrijk

INGEZONDEN– Op zondag 14 november wordt de jaarlijkse Wereld Diabetes Dag herdacht.

Het thema van de International Diabetes Federation (IDF) is dit jaar “Toegang tot diabeteszorg”.

Deze dag werd in 1991 door de Internationale Diabetes Federatie (IDF) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geïntroduceerd als reactie op de alarmerende toename van diabetes over de hele wereld.

In 2007 heeft ‘Werelddiabetes Dag’ voor het eerst plaatsgevonden onder auspiciën van de Verenigde Naties en is jaarlijks op 14 november een belangrijke wereldwijde bewustwordingscampagne voor diabetes.

Deze dag is uitgeroepen ter gelegenheid van de verjaardag van Frederick Banting die, samen met Charles Best, aan de basis stond van de ontdekking van insuline in 1922.

Het doel van deze dag is, aandacht en begrip te vragen voor diabetes, die wereldwijd epidemische vormen aanneemt, onder volwassenen maar ook onder kinderen. Deze inspanningen zijn vandaag meer dan ooit nodig.

De Diabetes Vereniging Suriname

De vereniging waar bij diabeten in ons land bij elkaar komen heet de ”Diabetes Vereniging Suriname” afgekort de DVS. Deze is opgericht op 29 oktober 2004, het is een patiëntenvereniging, de leden bestaan uit diabeten en sympathisanten.

Het doel is het bevorderen van een levensstijl welke gericht is op de preventie van DM en de mensen bewust maken van het belang van een vroege opsporing ervan.

Binnen de vereniging is er een zekere vergrijzing te bespeuren. De gemiddelde leeftijd ligt dicht bij de 70 of ouder, dit maakt ook dat bepaalde activiteiten zoals het participeren op bijvoorbeeld een infobeurs voor sommigen van deze leeftijdsgroep inspannend kan zijn.

De vereniging is dus aan verjonging toe, ook jongeren met DM kunnen zich aansluiten, ze hebben de gelegenheid om als jongeren bij elkaar te komen of een jongerengroep te maken, ze zullen meer vat hebben op hun leeftijdsgenootjes. Vroege ontdekking van DM is van groot belang.

Activiteiten

Elke laatste donderdag hebben wij onze maandelijkse thema-avonden, dan komen de leden bij elkaar. Er komt dan een deskundige die een inleiding houdt over een thema de diabeet rakende. Het kan een internist zijn, apotheker, fysiotherapeut, chirurg, psycholoog, neuroloog, diabeet verpleegkundige, internist, cardioloog, podoloog noem maar op.

Tijdens zo’n bijeenkomst kunnen meerder personen vragen stellen die vaak ook de ander regarderen, zie het maar al een poli waarbij de dokter of een andere deskundigen anderhalf tot twee uren lang vragen mag stellen.

Je herkent heel vaak ook jouw probleem, je staat dus niet alleen, het blijkt dus dat meerdere hetzelfde probleem hebben als jij terwijl je juist dat ene specifieke probleem nooit bespreekbaar hebt gemaakt.

Op de Wereld Diabetes Dag komen we bij elkaar voor een gezonde maaltijd welke door de Lions wordt gesponsord. Ons jaarlijks uitstapje brengt ons met het thema bewegen waarbij we ons terugtrekken en onder leiding van een fysiotherapeut gaan bewegen en daarna ontspannen. Met kerst hebben we ons kerstdiner en tevens de jaar afsluiting.

De DVS participeert ook bij informatie beurzen waarbij het doel is om een stukje bewustwording over diabetes mellitus bij de mensen te brengen en over de gevolgen van een ongezonde leefstijl en het risico van DM en de nare gevolgen ervan.

BEKIJK OOK
Minister-president Curaçao op bezoek in Suriname

Er wordt getracht zoveel mogelijk personen op zo’n beurs voor te lichten dat het naleven van een gezonde levensstijl van groot belang is, niet alleen voor jezelf, maar ook voor je directe omgeving zoals het gezin, het werk kortom de totale economie van het land ga zo maar door.

Hebben we eer weleens bij stilgestaan hoeveel mensen met Diabetes Mellitus er in het arbeidsproces zijn, en dat dit aantal vanwege de groei ervan de totale Surinaamse economie in één klap kan stilleggen, dat wil ook zeggen dat specialisten met DM u niet meer kunnen helpen omdat zij zelf hulp nodig hebben. Men staat er vaak niet bij stil wat Diabetes Mellitus kan aanrichten.

Op zo’n beurs komt het weleens voor dat bezoekers van onze stand, het niet zo nou nemen met deze ziekte, vooral als ze in een groepje zijn.

Diabetes Mellitus is een zeer ernstige niet overdraagbare ziekte is die op den duur tot amputaties, nierfalen, dialyse en zelfs tot de dood kan leiden.

Het is een sluipmoordenaar, eerst merk je niets en plotseling is het te laat, vooral wanneer men het niet laat behandelen of therapie ontrouw is. Doe er alles aan om gezond te blijven en te bewegen.

Het is niet fijn dat de chirurg u mededeelt dat u een amputatie moet ondergaan of moet gaan dialyseren omdat uw nieren het niet meer aankunnen en u twee tot drie keer in de week drie tot vier uren moet dialyseren.

De DVS is lid van de International Diabetes Federation, afgekort de (IDF) en de Caribische tak van de IDF namelijk de ( North American and Caribean) afgekort de NAC, dit is de regionale vereniging. Om de twee jaren organiseert de IDF een internationaal congres terwijl de regionale landen die aangesloten zijn jaarlijks bij elkaar komen.

Waarom een goede levensstijl?

Bij een gezondere leefstijl kan de afhankelijkheid van medicijnen minder worden. Regelmatig extra bewegen en gezond eten hebben een goed effect op je gezondheid. Hierdoor kunnen har- en vaatziekten kun je mogelijk voorkomen of uitstellen. Het gewicht wordt minder en je zal je prettiger voelen, de bloeddruk verminderd. Bij het opnemen van voedsel dient er rekening worden gehouden dat alles met mate moet zijn.

De Covid-pandemie

Door de Covid-pandemie ligt veel stil, ook onze vereniging ligt fysiek stil, er is wel onderling contact, via zoom kunnen wee wel bij elkaar komen, maar gelet op de gemiddelde leeftijd zoals eerder aangegeven en het feit dat vooral deze groep niet altijd over een computer beschikt met zoom faciliteiten is het voor velen toch een ver van me bed show.

De vereniging heeft wel een leden-app waarbij toch gemerkt wordt dat niet iedereen er gebruik van kan of wil maken, voor zij die op de app zitten en participeren wordt informatie gedeeld. Wij hopen spoedig op betere tijden en zijn benieuwd hoe het na deze Covid-periode zal zijn.

Namens de vereniging wens ik u een zeer bezinningsvolle dag toe.

H. Brug
Voorzitter