Bij benoeming governor Roemer: President Bouterse ziet immense taak, maar is overtuigd

GFC NIEUWS- President Desiré Bouterse ziet een immense taak weggelegd voor Maurice Roemer als governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS).
Het staatshoofd is echter ervan overtuigd dat wanneer de handen ineen worden geslagen wij tot grote hoogtes kunnen komen.
President Bouterse heeft Roemer zaterdag benoemd tot governor bij de moederbank. Roemer, die onder meer door de Surinaamse Bankiers Vereniging (SBV) en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) is voorgedragen, volgt Robert-Gray van Trikt op.
“Er zit nog veel meer aan te komen, maar wij zijn ervan overtuigd dat wanneer wij daadwerkelijk met al onze pijn en hebi’s de handen in elkaar slaan we tot grote hoogten kunnen komen,” sprak president Bouterse enkele minuten nadat hij op het Presidentieel Paleis de benoemingsresolutie aan de nieuwbakken governor had overhandigd.
Het staatshoofd benadrukte zijn felicitaties namens het gehele Surinaamse volk, omdat volgens hem het financieel systeem in een zeer precaire situatie terecht is gekomen. Het vereist volgens hem dan ook “moed en durf, gevoel en liefde voor het land om te zeggen aan het gezin, kinderen, vrienden en alle relaties: “ik wil mijn bijdrage leveren, ik wil Suriname ondersteunen om de job te klaren.”
De president vervolgde met te stellen dat de benoeming van een nieuwe governor heel wat voeten in de aarde heeft gekost, “maar eind goed al goed,” voegde hij eraan toe.
Net als president Bouterse benadrukte ook regeringscommissaris Vidjai Kirpalani de grote uitdaging waarvoor Roemer staat. Hij zei echter dat er veel hoop is dat het vertrouwen dat herwonnen moet worden in het instituut van de Centrale Bank en alles wat daarmee samenhangt, gewaarborgd zal worden. Volgens de regeringscommissaris is het geen makkelijke taak.
Hij ziet echter in Roemer een persoon die over de competenties beschikt en door een breed en sterk platform gedragen wordt. Kirpalani wenste de bankgovernor veel succes toe en bedankte hem voor zijn bereidwilligheid de uitdaging aan te gaan. Hij richtte ook een woord van dank aan president Bouterse en overige instituten voor het aanwijzen van de nieuwe governor.
Governor Roemer sprak zijn dank uit voor het in hem gestelde vertrouwen om de zware taak te vervullen, namelijk het herstel en herwinnen van vertrouwen in de bank. “Met steun van de regering, het personeel en Raad van Commissarissen van de bank, relevante stakeholder en de Almachtige zal ik naar eer en geweten handelen om de taakstelling van de Centrale Bank op prudente wijze ondanks de uitdaging uit te voeren.”
Roemer sprak van een grote uitdaging, maar zich te zullen inzetten dat het vertrouwen van de bank terugkomt in de samenleving.
De benoeming van governor Roemer werd bijgewoond door onder meer leden van de Raad van Ministers (RvM), de Surinaamse Bankiers Vereniging (SBV) en de vakbeweging.