fbpx

BGA presenteert gendervraagstukken aan RvM

Het Bureau Genderaangelegenheden (BGA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft de Raad van Ministers (RvM) geïnformeerd over gendervraagstukken en het genderbeleid. Het waarnemend hoofd van de afdeling, Judith Karijodrono, zegt dat daarbij zowel lokale actieplannen als regionale en internationale committering ten aanzien van het genderbeleid aan de ministers is voorgehouden.

Suriname heeft zich via het BGA gecommitteerd aan verschillende internationale verdragen voor de verbetering van de positie van de vrouw. Eén hiervan is het CEDAW -verdrag tegen elke vorm van discriminatie van de vrouw. Een internationaal actieplan, dat ook in Suriname loopt, is het He-for-She-programma. Dit programma is door de actrice Emma Watson in 2014 in het leven geroepen om ook mannen te betrekken bij de strijd voor gendergelijkheid.

Biza-minister Mike Noersalim heeft tijdens de presentatie de He-for-She-campagne extra onder de aandacht gebracht. Hij nodigde de aanwezige mannelijke ministers uit om zich alvast te committeren aan dit internationaal actieplan. De genderpresentatie heeft als doel om de RvM inzicht te verschaffen in onder andere gendervraagstukken, de stand van zaken van het nationaal genderbeleid en de bewustwordingsactiviteiten van het BGA voor de hele samenleving, alsook op bestuurlijk niveau.

BEKIJK OOK
Om de zoveelste prijsverhoging te voorkomen: overheid zal bus- en boothouders voorlopig blijven subsidiëren

Biza-beleidsadviseur Nazir Eskak was belast met de presentatie. Hij nodigde de ministers uit om zich ook te committeren aan deze zaak. De aanwezige ministers hebben positief gereageerd op de informatie. Minister Soewarto Moestadja van Arbeid was als voorzitter van de raad ook de gastheer. Hij drukte de ministers op het hart om zich ook aan het genderbeleid te committeren. Ook heeft Moestadja het BGA verzekerd dat er goed notitie is genomen van het gepresenteerde.(GFC)