fbpx

BGA: Leven in armoede maakt vrouwen en meisjes kwetsbaar voor geweld

GFC NIEUWS- “Leven in armoede maakt vrouwen en meisjes kwetsbaar om slachtoffer te worden van geweld. Vandaar dat het belangrijk is om vrouwen en meisjes in de ruimste zin te versterken.”
Dit brachten medewerkers van het Bureau Gender Aangelegenheden Nickerie naar voren tijdens een bezoek aan Kinderhuis Gaytrie.
Voor het jaar 2020 heeft het BGA drie OD-activiteiten achter de rug. Na de uitbraak van het nieuwe coronavirus, in de maand maart in Suriname, waren de activiteiten on-hold gezet. Na bijkans zeven maanden heeft het BGA besloten om de draad weer op te pakken, uiteraard met inachtneming van de geldende Covid-19-voorschriften.
In september van het vorig jaar heeft BGA Nickerie in het kader van Orange Day informatie verstrekt aan de bewoners van het tehuis en als follow-up dit jaar de Orange Day vlag doen hijsen gedurende 24 tot en met 28 september op het terrein van het tehuis om zodoende aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen en meisjes.
Bij deze gelegenheid kwam nogmaals naar voren dat geweld tegen vrouwen en meisjes een niet “ver van ons bed” aangelegenheid is en het zich dus ook voordoet in onze directe omgeving. Leven in armoede maakt vrouwen en meisjes kwetsbaar om slachtoffer te worden van geweld. Vandaar dat het belangrijk is om vrouwen en meisjes in de ruimste zin te versterken. Hierbij wordt gedacht aan o.a. het genereren van eigen inkomen, onderwijs en aanleren van vaardigheden die je in staat stellen om kritisch te zijn en vooral om beslissingen over je eigen lichaam te kunnen nemen.
De ondersteuning van familie, vrienden, buren aan slachtoffers van huiselijk geweld is van eminent belang. Vaak wordt dit onderschat. Een luisterend oor, een dagje onderdak kan heel veel betekenen voor slachtoffers om hen uiteindelijk doen besluiten om uit de gewelddadige relatie te stappen. Voorts is het belangrijk om mannen en jongens te betrekken en hen te leren dat vrouwen en meisjes gelijkwaardige partners zijn en hen ook als zodanig benaderen in het leven.

BEKIJK OOK
Politie gaat auto’s evenementenbezoekers die op de weg parkeren wegslepen