BGA evalueert concept genderplannen met ministeries

Het Bureau Genderaangelegenheden (BGA) heeft twee concept genderplannen besproken met stakeholders van verschillende ministeries.

Het gaat om het Genderactieplan 2020-2021 en de Genderbeleidsvisie 2021- 2035.

“Deze documenten zijn onder begeleiding van consultant Annette Tjon Sie Fat samengesteld op het bureau Gender Aangelegenheden, vanuit het raamwerk van de verschillende verdragen die wij hebben getekend op het gebied van Gendergelijkheid”, zegt Melissa Deel van het BGA. Het bureau resideert onder het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza).

De plannen zijn aan de hand van prioriteitsgebieden samengesteld. Met de stakeholders is nagegaan of de plannen voldoen aan de korte-en langetermijndoelen die moeten leiden tot gendergelijkheid. “Het uiteindelijke doel is gendergelijkheid, maar zoals u weet is dat niet iets wat in twee of drie jaren bereikt kan worden”, aldus Deel.

Volgens consultant Tjon Sie Fat is het nieuw dat een genderbeleidsdocument voor lange periode is vastgesteld. De vorige plannen waren geldig voor vijf jaar. Dit plan is uitgeschreven voor 15 jaar.

De belangrijkste reden hiervoor is om meer tijd in te bouwen voor de evaluatie en eventuele aanpassing van de plannen. Het genderbeleidsplan loopt ook parallel met de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) die in 2030 moeten zijn bereikt moeten.

“Het tweede document is een soort overlappingsdocument, het huidige ontwikkelingsplan gaat door tot het jaar 2020 en als we het gender visiedocument pas in 2021 laten beginnen, ontstaat er een hiaat.”

De plannen in beide documenten zijn activiteiten die door verschillende ministeries worden uitgevoerd. Die worden ook tijdig geëvalueerd, verzekert de consultant.

De volgende stap is om stakeholders vanuit het maatschappelijk middenveld te betrekken bij de evaluatie van de conceptdocumenten. Het is belangrijk om te weten of de vastgestelde plannen uitvoerbaar zijn.

Overige berichten