Bezorgdheid over mogelijke uitbraak dengue

Door een recente uitbraak van Dengue op Trinidad, Guyana en Jamaica heeft het ministerie van Volksgezondheid onlangs bericht ontvangen van de CARHPA (Caribbean Public Health Agency) dat er bevestigde Dengue gevallen zijn gerapporteerd.

Vanwege de verhoogde bezorgdheid op de Caribische eilanden, is er vanuit CARPHA regionaal advies gegeven aan de landen om hun maatregelen tot het voorkomen, vermenigvuldigen en verspreiding van de muskiet te verhogen om zodoende transmissie van de ziekten te voorkomen.

In Suriname worden alle gevallen van dengue via het surveillance systeem vermeld aan de afdeling epidemiologie van het BOG. Tot heden is er maar 1 geregistreerd geval van dengue via dit landelijk systeem.

Vooralsnog wordt er maandelijks gedurende het heel jaar inspectie werkzaamheden uitgevoerd op hoge risico locaties waaronder: bejaardentehuizen en ziekenhuizen. Daarnaast wordt de muskieten populatie maandelijks gemonitord in geselecteerde gebieden.

Bespuitingen worden volgens protocol na inspectie uitgevoerd op woonadressen van gemelde bevestigde en suspect dengue gevallen. Dit in een straal van 100 meter rondom de adressen ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus.

De overdracht van Dengue vindt plaats door een besmette Aedes aegypti muskiet. De symptomen kunnen zijn:

Een plotselinge hoge koorts
Zware hoofdpijn, vooral in het voorhoofd
Pijn achter de ogen, vooral als de ogen bewegen
Pijn in spieren en gewrichten, uitslag op de borst en ledematen
misselijkheid en braken.

Indien u last heeft van deze klachten en het vermoeden bestaat dat men geïnfecteerd is met het dengue virus, wordt geadviseerd contact op te nemen met de huisarts en verdere instructies stipt op te volgen.

Volksgezondheid roept daarom de burgerij op, ervoor te zorgen deze muskiet niet de kans te geven om vrij te kunnen broeden. Het ministerie adviseert om muskieten broedplaatsen (waterhoudende voorwerpen) in en rondom het huis op te ruimen.

Individuen moeten voorkomen dat ze gestoken worden door de muskiet, door onder andere insect repelend te gebruiken en bedekkende kleding te dragen.
Voor informatie kan er gebeld worden naar de hotline op 178 of 8836643

Overige berichten