fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Bezoek president Santokhi aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft een oriëntatiebezoek gebracht aan het ministerie van Volksgezondheid.
Tijdens dit bezoek woensdag werden verschillende zaken met betrekking tot de gezondheidszorg in ons land besproken met minister Amar Ramadhin. Het Covid Managementteam gaf een presentatie over de huidige stand van zaken ten aanzien van de Covid-19-situatie in ons land.
Dr. Krisna Matura gaf aan dat de meeste positieve gevallen uit Paramaribo zijn en van het mannelijk geslacht. Verder stelt zij, dat de positieve gevallen met de dag toenemen, terwijl er een tekort is aan opnamecapaciteit. Veelal vinden de besmettingen plaats op de werkvloer.
Crisismanager Martelise Eersel van het Covid-Managementteam gaf verder aan dat er 110 verpleegkundigen nodig zijn om de huidige human resources aan te vullen. Het Managementteam wil werken aan een Covid-veilige situatie in Suriname, maar zal elke burger ook zijn bijdrage moeten leveren.
Robert Mohamed, onderdirecteur Planning, belichtte de organisatiestructuur van het ministerie en liet het staatshoofd kennismaken met de verschillende strategische partners. De onderdirecteur Financiële Zaken, Georgio Singorawi, presenteerde het financieel plaatje van het ministerie. De aspirant-directeur van het ministerie van Volksgezondheid, Gaitree Baldewsingh, gaf een presentatie over de zorg in het binnenland. Zij pleitte voor één landelijke 1e lijngezondheidszorg, waar elke Surinamer waar ook gepositioneerd, instaat is te genieten van één en dezelfde kwalitatieve gezondheidszorg.
Ook minister Amar Ramadhin presenteerde de korte termijn acties van het ministerie. Hij gaf aan dat de gezondheidssector onder druk staat door Covid-19 en dat de kwaliteit van de reguliere zorg daardoor afneemt. In het regeerakkoord is er een urgentiefase opgenomen.
Hoog op de agenda van deze urgentiefase staat de zorg voor de Covid-19-patiënten. Ook moet de wet nationale basiszorgverzekering volgens de minister worden bekeken. Volgens de minister wil het ministerie zich meer gaan richten op preventieve zorg, omdat de curatieve zorg kostenverhogend werkt.
Ten aanzien van de Covid-19-situatie in ons land zegt de president dat de samenleving steeds geïnformeerd moet worden over de wrange realiteit, omdat het beschikbaar medisch – en zorgpersoneel minder wordt.
De uitdaging is dat de regering de Covid-19-situatie beheersbaar wil houden en tegelijkertijd tot het ‘nieuwe normaal’ wil overgaan. Echter geeft de president aan, dat normalisatie niet ertoe mag leiden dat het aantal Covid-positieve gevallen toeneemt.
Tijdens het bezoek aan het ministerie werd het staatshoofd vergezeld door first lady Melissa Santokhi-Seenacherry.

OOK INTERESSANT
Start pilot taakstraffen onder leiding van Openbaar Ministerie