Bezoek EU-delegatie aan VHP

In het kader van Artikel 8 Politieke Dialoog die voortvloeit uit de Cotonou-Overeenkomst, binnen de ACP-EU relatie, heeft een EU-delegatie, die momenteel in Suriname vertoeft, een beleefdheidsbezoek gebracht aan de VHP.

Daarbij heeft een wederzijdse gedachtewisseling plaatsgevonden onder leiding van de waarnemend voorzitter van de VHP, Glenn Oehlers, en de EU-ambassadeur Jernej Videtic.

Partijen hebben onder andere gesproken over bilaterale-, regionale- en internationale aangelegenheden.