fbpx

Bezoek delegatie Internationale Team Products aan LVV-minister

GFC NIEUWS- Op 8 oktober heeft een delegatie van International Team Products officiële gesprekken gevoerd met het ministerie over investeringsmogelijkheden in Suriname en met name in de agrarische sector.

Dit instituut doet voornamelijk zaken met de Latijns Amerikaanse en Caraibische regio.

Gezien de jarenlange goede relatie van Suriname met onder andere Venezuela en Cuba en de potentie die Suriname heeft, is de delegatie naar ons land gekomen om te investeren en om samenwerkingsverbanden aan te gaan.

“We willen op basis van een win-win situatie investeren en een samenwerking aangaan, tevens willen wij Suriname wat meer bekendheid geven in met name Latijns-Amerika. Wij gaan dus ook Suriname promoten om zodoende het toerisme een boost te geven”, gaf de delegatieleider aan.

Minister Rabin Parmessar gaf aan dat President Bouterse, altijd een voorstander is geweest van samenwerking met de regio.

“We zijn in dezelfde regio, we kennen elkaars cultuur, er zijn genoeg gebieden waarop we kunnen samenwerken op basis van een win-win situatie. Ik denk bijvoorbeeld aan veeteelt, waarbij er een bedrijf kan worden opgezet en wij onder andere kennis kunnen vergaren,” zei Parmessar.

International Team Products heeft vanuit een corporate oogpunt reeds voorstellen gedaan voor een culturele uitwisseling, zo zullen Cubaanse docenten naar Suriname komen en trainingen verzorgen, welke wordt betaald door het handels instituut.

De corporate gedachte heeft een tweeledig doel, namelijk de multiculturele samenleving van Suriname meer bekendheid te geven en in met name
Latijns-Amerika, Suriname intensief te promoten.

BEKIJK OOK
Belastingdienst informeert journalisten over diverse aspecten BTW

Ook op sportgebied heeft International Team Products plannen, zo willen ze een groot internationaal schaaktoernooi organiseren in Suriname. De regio zal dus hun krachten op dit toernooi kunnen meten met internationale schakers, zo willen zij de schaaksport een boost geven, alsook toerisme stimuleren.

Minister Rabin Parmessar gaf aan ingenomen te zijn met het bezoek en de plannen van dit handels instituut. “We zijn tot de conclusie gekomen dat er zeker gebieden zijn waarop investeren maar ook samenwerking mogelijk is, ik ben een man van daden en hoop binnen niet al te lange tijd handelingen te zien die zijn voortgevloeid uit dit gesprek” zei de bewindsman enthousiast.

Na het bezoek vertrok de delegatie naar de districten Coronie en Nickerie, alwaar zij zullen worden rondgeleid op de verschillende projecten van het ministerie van LVV.

De minister gaf tot slot aan dat hij open staat voor een vervolgd gesprek indien de delegatie dat nodig acht. “We zijn ervan overtuigd dat er een 2e gespreksronde nodig is, we gaan de informatie tot ons nemen en komen daarna terug, om wat concretere plannen te bespreken” zei de delegatieleider van het International Team Products.

De delegatie van International Team Products bestond uit,
President – Lic Iván Viera Ricart, Director Europa & General Projects – Dr. Salvador Palomino Menendez, Agricultural Engineer – Ruben Tamayo, Lafargue Veterinarian – Dr. Pavel Herrera Vera en de heer Riger Callejas Garcia.