Bewoners Winti Wai willen intrekking vergunning bouw uitvaartcentrum

Bewoners van Winti Wai willen dat het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) de vergunning voor de bouw van een uitgangscentrum in hun buurt intrekt.

De eis tot intrekking is gedeponeerd bij het ministerie. Na vele protesten van de buurtbewoners tegen de bouw van crematorium in hun buurt werden de bouwwerkzaamheden door het ministerie stopgezet. Dit gebeurde toen bleek dat de ondernemer was afgeweken van de vergunningsvoorwaarden.

Op 21 januari hadden de bewoners een petitie aangeboden aan districtscommissaris van Paramaribo-Zuidwest, Remy Pollack. In de petitie eisten zij de onmiddellijke stopzetting van de bouw van een crematorium in hun woonwijk en intrekking van de vergunning welke volgens hun informatie door de dc zou zijn verstrekt.

De dc maakte toen duidelijk dat hij geen vergunning heeft verleend voor een crematorium en dat hij ook niet de bevoegde instantie is om een degelijke vergunning te verlenen. Hij kon bewoners aangegeven dat de ondernemer Poese vergunning heeft aangevraagd voor de bouw van een zakenpand ten behoeve van een Uitvaartcentrum.

Dit verzoek is doorgeleid naar het ministerie van OWT&C, omdat dit ministerie belast is met de verlening van de bouwvergunning. Als het pand er staat wordt de Exploitatie vergunning aangevraagd bij en verleend door het ministerie van Handel Industrie en Toerisme en uiteindelijk moet de Hinderwetvergunning bij de dc worden aangevraagd en dat is niet gebeurd.

De bewoners dreigen met barricade van de weg als de vergunning niet wordt ingetrokken.

Overige berichten