Bewoners WanHati uiten bezorgdheid over slechte staat weg

Bewoners van het ressort Wanhati in Marowijne hebben tijdens een hoorzitting hun bezorgdheid geuit over de slechte situatie van de weg naar Wanhati.

De problemen rond de drinkwatervoorziening en elektrificatie van de dorpen in het ressort kwamen ook aan de orde tijdens de zitting.

De hoorzitting van het ressort Moengotapoe werd op dinsdag 29 januari gehouden te Adjoemakondre. Daarbij werden de problemen van het gebied besproken. Het grootste zorgpunt van de bewoners is de watervoorziening in het ressort.

Zij hebben een beroep gedaan op de overheid om gebruik te maken van de reeds aanwezige infrastructuur voor leidingwater voor de watervoorziening in het gebied.

Ter vergroting van het veiligheidsgevoel wilt men politie patrouilles in het gebied. Zij hebben ook de aandacht gevraagd voor de vuilophaal, de slechte situatie van de weg, de aanmeersteiger en sportaccommodaties.

Het hoofd van de afdeling Beheer en Bestuur der Ressorten (BBR), Cyrano Asoiti, stak de aanwezigen een hart onder de riem. Hij verzekerde de bewoners dat de overheid binnenkort tal van werkzaamheden zal uitvoeren in het district.

Hij vroeg hen geduld te betrachten en geloof te hebben. De hoorzitting van Albina is op 31 januari.

Overige berichten