fbpx

Bewoners Sjalotweg en omgeving krijgen binnenkort leidingwater

De Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) heeft een aanvang gemaakt met het aanleggen van buizen voor de bewoners in de omgeving van de Santodorpweg te weten Sjalot, – Nagri,- en de Ketjapweg.

Op maandag 11 maart greep de waterleidingmaatschappij in na aandringen van onder meer DNA-lid Rosellie Cotino. De bewoners zijn reeds jaren verstoken van deze basisbehoefte.

Cotino gaf aan blij te zijn dat de oproep van de bewoners door de SWM is gehoord. Ze deed een beroep aan de bewoners om zodra het water uit de kranen zal stromen, er zuinig mee om te gaan. Ze sprak waardering en dank uit voor het geduld dat de bewoners jarenlang hebben opgebracht.

Vidjay Chotkhan, directeur van Luchthavenbeheer, bracht naar voren dat het een verplichting is van alle regeringen om voor de basisvoorzieningen als water te zorgen. Zijn oproep is dat mensen zich gaan houden aan de regels die door de SWM zijn gesteld op het stuk van de waterlevering.

SWM-vertegenwoordiger Lothar Kisoor zei namens directeur Marlon Oosterling, dat de leiding van het waterleidingbedrijf niet geaarzeld heeft in te springen op de oproep van de buurtbewoners.

BEKIJK OOK
Achaibersing draagt vandaag over aan Albert Ramdin als ad-interim, Tjong-Ahin tweede vervanger

De waterleidingmaatschappij zal met man en macht werken aan het afronden van dit project, zodat de burgers van het water kunnen genieten. Het is de bedoeling dat de bewoners zullen betalen voor het geleverde water. Er is aangegeven, dat indien men de aansluitkosten niet in een keer kan betalen de mogelijkheid bestaat deze in termijnen te voldoen.

Districtscommissaris van Wanica Zuid-West Wedperekash Joeloemsing toonde zich ook verheugd dat binnen niet al te lange tijd de burgers water uit de kraan zullen krijgen.

Buurtbewoner Winston Aroma bedankte de regering en andere voor de inspanningen die hebben geleid dat de buizen voor het gebied worden aangelegd.

De werkzaamheden houden in dat de SWM de 3’’ buis die aan de voorzijde van het gebied loopt tot naar achteren wordt verlengd waardoor het gebied de beschikking krijgt over goed drinkwater.