“Bewoners Rattanweg willen nieuwe politiekvoering”

Het hoofdbestuur van DA’91 heeft zaterdag tijdens een buurtvergadering aan de Rattanweg te Latour een nieuwe partij kern geïnstalleerd. “Deze installatie beantwoord de wens van de buurt voor een nieuwe politiekvoering. De buurtbewoners zijn van oordeel dat er ontzettend veel zaken aangepakt moeten worden. Er is veel beloofd, maar niets is gedaan”, zegt de partij in een bericht.

Op de vergadering kwam de klacht over de betaling van de verhoogde schoolgelden. De aanwezigen zijn ook erg bezorgd over de invoering van de wegenbelasting. Velen voelen zich opgelicht door de regering. De gemeenschap bekruipt het gevoel dat elke cent uit hen geperst wordt, zonder dat zij er iets voor terug zien in hun dagelijks leven. De slechte staat van de wegen werden ook onder de aandacht gebracht.

De vertegenwoordiger van Kern Cha Cha Rahiemweg, Regilio Wens, deed een beroep op de aanwezigen om te bundelen in DA’91. “Alleen door ons te bundelen in onze partij zullen wij de noodzakelijke verandering in regering teweeg kunnen brengen. Ons land heeft behoefte aan eerlijke leiders en dat heeft DA’91. En wij moeten vol goede moed en onbevreesd de strijd leveren om de overwinning te behalen bij de komende verkiezingen”, zegt hij.

Tony Stienstra, secretaris van DA’91, gaf aan dat de partij sinds vorig jaar reeds de strategie richting de overwinning in 2020 heeft uitgezet. In deze strategie spelen de kernen een cruciale rol. Ieder kernlid heeft een byzondere plaats en rol in de groei en uitdragen van de partij. Ook na de verkiezingen zullen de kernleden in de rol van ressortraad en districtsraadsleden een invloedrijke rol hebben in de bepaling van de beleidskeuzes van de partij.

Ondervoorzitter August Asinga wees de aanwezigen op het belang van beschermen van de belangen van de gemeenschap door goed bestuur. Hij vergeleek ons land met een tuin met prachtige bloemen nog in de knop. In zo’n tuin kun je niet toestaan dat geiten er los rond lopen want die staan garant voor vernietiging van alles wat er is en nog komen kan. Dat is wat nu gebeurt. En er moet hier een drastische stop aan gebracht worden. DA’91 wil dat doen met alle Surinamers.

Voorzitter Angelic del Castilho installeerde de kern Rattanweg. De kern staat onder leiding van Kathleen Kasanradji. De voorzitter gaf aan dat de partij alle vertrouwen stelt in deze kern.(GFC)

Overige berichten