Bewoners Rainville ondervinden last van illegale vuilstortplaats

De illegale vuilstortplaats aan de Nieuwestraat te Rainville is onder toezicht van bestuursambtenaren en de milieupolitie opgeruimd. De bewoners ondervonden last van de stank die vrijkwam van de stortplaats en hebben dit probleem ook bij de onlangs gehouden hoorzitting aangekaart.

Ressortraadslid Anwar Moene zegt dat het directoraat Openbaar Groen en de milieupolitie zijn ingeschakeld om het probleem op te lossen.

Moene doet een beroep op perceeleigenaren om hun percelen van wied te ontdoen. Het komt te vaak voor dat overwoekerde percelen gebruikt worden om illegaal vuil te dumpen.(GFC)

Overige berichten