Bewoners Rainville niet ontevreden over ressortraad

GFC NIEUWS- Bewoners van Rainville in Paramaribo Noord-Oost zijn niet ontevreden over het werk van de ressortraad in de afgelopen periode.
Tijdens de hoorzitting afgelopen week hebben bewoners van de verschillende wijken uit het ressort de resultaten die in de afgelopen maanden zijn geboekt mogen aanhoren, terwijl zij ook in de gelegenheid werden gesteld hun mening te ventileren.
Enkele bewoners uitten zich tevreden met de inzet van de ressortraad, die onder meer gedaan heeft gekregen dat er drempels zijn geplaatst in de Wicherstraat en de controle op horecabedrijven is opgevoerd.
Sommige zaken werden vanwege de inadequate hygiëne voor enige tijd gesloten. Men stelde het ook zeer op prijs dat onder meer de Mangolaan en de Nieuwe Charlesburgweg zijn/worden gerehabiliteerd.
Bij de vorige hoorzitting werd onder meer gevraagd om onderhoud van wegen, aanpak van irrigatie en waterafvoer, plaatsen van drempels in de Florastraat, Tunalaan, Julianastraat, Wicherstraat en bij de scholen in het ressort.
De bewoners wezen toen ook op de problematiek van illegale parkeerwachters bij het districtscommissariaat en de Belastingdienst aan de Sommeldijcksstraat alsook bij de ziekenhuizen.
Ter stimulering van de jongeren werd gevraagd om de opzet van speeltuinen in de wijken Rainville en Charlesburg, terwijl voor het versterken van het ondernemerschap in het ressort trainingen nodig zijn.
De bewoners hadden ook graag betere straatverlichting in de wijken en rehabilitatie van scholen, versterking eerstelijnsgezondsheidzorg, controle horecabedrijven en supermarkten, aanpak problematiek zwervers- en drugsverslaafden, ordening openbaar transport en de taxisector, voornamelijk aan de Grote Combéweg, de Weg naar Ma Retraie en de Gompertstraat.
Zij zien het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie ook graag verhoogde controle uitvoeren op bouwselen en bouwactiviteiten, terwijl de vuilophaal verbeterd zou moeten worden. Ten aanzien van de aanpak van wegen werd vanuit de ressortraad aangegeven dat het niet altijd lukt alle wegen te verharden. Waar dat niet kan, zijn de wegen van waste voorzien. Bewoners van Charlesburg vroegen ook om een ondersteuningspost van de politie om de problematiek van hangjongeren en berovingen tegen te gaan.
Districtscommissaris Mike Nerkust benadrukte niet alle punten die zijn aangekaart in het districtsplan voorkomt. Volgens hem worden sommige zaken naar de desbetreffende instanties doorgestuurd ter realisatie.
De burgervader benadrukte dat er een aantal zaken is gerealiseerd in het ressort, maar zegt dat niet alles in een keer kan. Hij vroeg alle ondersteuning naar de ressortraad toe in de komende maanden. “Ook na de verkiezingen, want ook daarna moeten we als Surinamers verder”, aldus districtscommissaris Nerkust.

Overige berichten