Bewoners Pontbuiten willen betere wegen en sportaccommodatie

De bewoners van Pontbuiten kampen met een tekort aan sportfaciliteiten en slechte wegen.

De dure prijzen in de winkels spelen hen als ieder ander parten. Irma Zijp, Gilbert van Dijk, Hesdy Pigot en Ivanildo Plein waren eerder deze week in Pontbuiten de karavaantrekkers van de Nationale Partij Suriname (NPS).

De NPS’ers gingen huis aan huis om uit monde van de buurtbewoners de problemen en grieven aan te horen. Ook de mogelijke oplossingen voor een beter toekomstig leven werden bekeken.

Ook dit veldbezoek heeft te maken met de verkiezingscampagne van de groene partij waarin is opgenomen een beter bestaan voor iedere Surinamer.

Overige berichten