Bewoners Inheems dorp Matta willen orde en gezag

GFC NIEUWSREDACTIE- Er moet orde en gezag gelden in het Inheems dorp Kurupa (Matta) in Suriname.

Het dorpsbestuur en lokale dorpsorganisaties, zoals sport- en vrouwenorganisatie, kerken en landbouwcoöperatie buigen zich daarom over een dorpsreglement.

Zulks in navolging van regio Oost, waar de dorpen aangesloten bij KLIM (Kaliña & Lokono Inheemse Dorpen Marowijne), een regionale werkarm van VIDS, ook al dorpsreglementen hebben aangenomen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Vrouwen moeten altijd onderdanig zijn tegenover mannen, zegt bisschopsvrouw

Dat “model dorpsreglement” heeft Matta heel gedetailleerd verder uitgewerkt tijdens een serie workshops. Dit is bijna af en slechts een memorie van toelichting moet nog bijgevoegd worden.

Het gaat om in totaal 125 artikelen; sommige met sub-artikelen, over onderwerpen die allemaal te maken hebben met goed bestuur, orde en rust in het dorp, variërend van aanwijzingen voor een nieuw dorpsbestuur tot en met plichten van dorpsbewoners en beheer van de dorpskas.

De serie workshops waren de voorbereiding maar het dorpsreglement moet nog gepresenteerd en aangenomen worden.

Het dorpsbestuur en de dorpsorganisaties werken nu aan voorlichting van de hele gemeenschap over het concept dorpsreglement.

“Daarna gaan we de dorpelingen in een dorpsvergadering formeel informeren over het reglement en indien akkoord, zal de gemeenschap de regels bekrachtigen. Een ieder dient zich daarna hieraan te houden”, zegt Wendeline Sabajo, hoofdbasja van Kurupa.

De bedoeling is dat elk gezin een reglement krijgt. “We willen voorkomen dat de mensen zullen aangeven dat ze hiervan niet op de hoogte zijn”, zegt Sabajo. Het dorp telt 175 gezinnen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Donkergekleurde mensen mogen zich nooit schuldig maken aan racisme

Zij legt uit dat Inheemsen van oudsher ongeschreven regels hebben. Kurupa heeft het initiatief genomen om deze op papier te zetten.

Sommige regels zijn aangepast en andere voorschriften moesten geschrapt worden. Sommige gebruiken zijn niet meer van deze tijd zoals lijfstraffen.

“Maar als iemand bijvoorbeeld op heterdaad wordt betrapt bij het stelen van een gewas kan die wel een taakstraf krijgen in overleg met de benadeelde. Maar zwaarwichtige strafbare zaken moeten door de politie afgehandeld worden”, legt Sabajo uit.

Het proces van bestuurswisseling is voor Sabajo een belangrijke zaak in het reglement.

Alleen door een aanwijzing (en geen verkiezingen) kan een nieuw bestuur aangesteld worden en dit traject moet begeleid worden door de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS).

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Derde coronaprik voor alle Amerikanen om betere bescherming te garanderen

Ook wordt in een profiel aangegeven welke personen zich kandidaat mogen stellen voor onder andere de functie van dorpshoofd.

Een ander voorbeeld uit het dorpsreglement is de toewijzing van grond aan bijvoorbeeld een jong koppel dat apart gaat wonen.

Dat zal dus ook aan regels gebonden zijn zodat er geen verwarring kan bestaan over mondelinge afspraken die niet bekend zijn bij het dorpsbestuur.

Bovendien mogen er geen grenspalen op dit terrein geplaatst worden, aangezien dat niet het karakter is van een dorp.

Verder is aangehaald in het reglement dat de traditionele krin kondre elk kwartaal zal geschieden. Dan zullen de openbare plekken in het dorp schoongemaakt worden.

Er wordt verwacht dat de dorpelingen meedoen aan de activiteit. Personen die meerdere keren afwezig zijn, zullen aangesproken worden.

foto ter illustratie

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten