Bewoners Helena en Altona village vragen Brunswijk om hulp

GFC NIEUWSREDACTIE- Bewoners van de woningbouwprojecten van P&D Real estate te Helena Christina en Altona Village 1& 2 hebben dinsdag ondersteuning en bescherming gezocht bij vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk.

Deze bewoners hebben huizen gekocht onder voorwaarden die achteraf niet helemaal blijken te kloppen. Tatiana Lame las een petitie voor, namens de benadeelden.

In dit schrijven vraagt de groep onder andere voor bescherming van de vp tegen de onbillijke en onredelijke voorwaarden en condities vanuit de verkoper. Zij hebben het verzoek gedaan om een onderzoek te laten verrichten naar de juridische en sociale aspecten van genoemde projecten. Dit met betrekking tot de valse voorlichting door de
verkoper, de wijze van totstandkoming van de bouwvergunning en de bepalingen opgenomen in het contract.

Volgens de verkoper zijn de percelen eigendomspercelen. Achteraf blijkt dat het om grondhuur percelen gaat, meldt het Directoraat Volkscommunicatie.

De bewoners geven in de petitie verder aan dat de gronden ongeschikt zijn voor woningbouw. Het blijkt dat de bestemming van de percelen door de verkoper is veranderd van landbouw naar woningbouw. De woningen in beide projecten vertonen na 2 jaar scheuringen. Ook hebben de bewoners niet de mogelijkheid waterleiding aan te vragen. Hierdoor zijn ze genoodzaakt wekelijks SRD 250,- uit te geven aan water.

De opstelling van het verkoopcontract is volgens de benadeelden volledig in het voordeel van de verkoper opgesteld. Volgens het contract heeft de verkoper alle rechten en geen plichten, terwijl de koper totaal onbeschermd is.

De vicepresident beloofde deze kwestie mee te nemen naar de Raad van Ministers van 10 maart. Met de benadeelden zal een vervolgafspraak worden gemaakt om deze zaak beter te bespreken.

Overige berichten