fbpx

Bewoners Connection Mall en omgeving blijven zich verzetten tegen geluidsoverlast

Naar aanleiding van een schrijven aan minister Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme heeft de minister de buurtcommissie van Emielaan, Henkielaan, Estreliastraat en Vieruurbloemstraat ontvangen. De buurtcommissie heeft reeds diverse malen, zowel tegen het hebben en houden van een autohandel, een bar-restaurant, een discotheek, een winkelcentrum (Connection Mall) en in de omgeving waar nu het casino is ingepland, schriftelijk bezwaar ingediend bij het ministerie van HI&T en het districtscommissariaat.

Minister Welzijn gaf te kennen dat hij open staat voor dialoog tussen partijen om tot een oplossing te komen waarbij een ieder door hoor en wederhoor tevreden wordt gesteld. Verder informeerde hij de aanwezigen dat het gebied Hermitage Mall zich is gaan verkennen als een gebied van “Economische Zone”, maar er zijn volgens hem wel zeker standaarden waaraan de vergunninghouders moeten voldoen.

Het ministerie is volgens de minister in gebreke gebleven om na te gaan als er aan alle vergunningsvoorwaarden wordt voldaan, maar de status van de vergunningsaanvraag zal herzien worden.

Nadat het ministerie haar deel van het werk heeft gedaan zal er wederom met de stakeholders, de ondernemers, de dc’s en de buurtcommissie van gedachten te wisselen.(GFC)

Overige berichten