fbpx

Bewoners 1e rijweg gaan in hoger beroep

De bewoners van het 1e rijweg project, hebben de rechtszaak tegen de staat Suriname en de bermondernemer, verloren. Intussen is bekend dat de bewoners in hoger beroep gaan.

Verenigd in een comité Eerste Rijweg hadden de bewoners een zaak aangespannen om de bouw van een commercieel bedrijf op de berm tegenover de Albergaschool te stuiten. De buurtbewoners zeggen nu de zaak een landelijk karakter te willen geven. Daar gaan ze andere buurtorganisaties bij betrekken om een gezamenlijke vuist te ballen tegen overheidsdaden, die bestemde woonwijken veranderen in handelsbuurten.

BEKIJK OOK  In plaats van zelf goedkoper op te wekken koopt EBS 65% duurdere stroom in van SPCS

De bewoners vinden dat de rechter niet inhoudelijk is ingegaan op de klachten die zij hebben aangehaald. Vicepresident heeft recentelijk een brief ontvangen van de bewoners die om duidelijkheid vragen over het beleid dat wordt gehanteerd voor bermondernemers.